دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:44:38 PM 1398 / 04 / 30
 

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  در سال 1387

تیرماه:

1- مقرر شد دستیارانی که تاکنون موفق به ثبت موضوع پایان نامه خود نشده اند حداکثر تا تاریخ 15/4/87 به واحد امور پایان نامه ها مراجعه و عنوان پایان نامه خود را ثبت نمایند.دانشکده پزشکی حتی الامکان عنوان پایان نامه های فوق را بطور موقت ثبت و با اخذ تعهد جهت ارائه پروپوزال به این مدیریت اعلام نماید.

2- مقرر شد بر اساس ماده 3 نشست 66 دبیرخانه تخصصی: حداقل یکی از روشهای مستمر (غیر از OSCE) در سال تحصیلی 88-87 در گروههای دستیاری، جایگزین 50 نمره نظری (MCQ)گردد که به ترتیب  گروه های داخلی و کودکان روش miniCEX  و گروه های جراحی و زنان و زایمان روش DOPSخواهد بود.

3- مقرر شد ضمن اطلاع رسانی در خصوص ممنوعیت جابجایی و نقل و انتقال دستیاران سال اول همچنین انتقال به تبعیت همسر، مراتب به اطلاع دستیاران جدیدالورود رسانیده شود.

4- مقرر شد گروههای دستیاری 20% سئوالات برتر آزمون کتبی ارتقاء را مشخص و جهت ارسال به دبیر خانه به واحد امتحانات دستیاری ارسال نمایند.

شهریورماه :

1- مقرر شد نمره درون بخشی فقط توسط مدیر گروههای دستیاری تعیین گردد.

2- برای رسیدن به حد نصاب شروع دوره بیهوشی حداقل به 3 نفر اعضاء هیئت علمی نیاز می باشد

3- کارگاه روش تحقیق در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی (طبقه اول) به مدت سه روز از 23/6/87 لغایت 25/6/87 برگزار
 می گردد.توضیح اینکه دانشجویان ورودی سال جدید در صورتیکه ثبت نام اولیه ایشان قبل از تاریخ مذکور انجام شده باشد مجاز به شرکت در این کارگاه خواهند بود در غیر اینصورت ملزم به شرکت در کارگاههای بعدی می باشند.

 4- آزمون آسکی شهریورماه به بعداز ماه مبارک رمضان موکول و طبق تاریخهای ذیل برگزار خواهد شد.

توضیح اینکه نمرات این آزمون برای سال تحصیلی 88-87 محاسبه می گردد.

 • گروه داخلی: 16/7/87
 • گروه کودکان: 18/7/87
 • گروه جراحی عمومی: 21/7/87
 • گروه زنان و زایمان: 23/7/87

مهرماه:

1- مقرر شد کمیته پشتیبان برنامه ریزی راهبردی با اعضاء زیر تشکیل گردد:

 1- رئیس دانشگاه (رئیس کمیته)

2- معاون آموزشی دانشگاه

3- معاون پشتیبانی دانشگاه

4- رئیس دانشکده پزشکی

5- مدیر تحصیلات تکمیلی (دبیر کمیته)

6- مدیران گروههای آموزش بالینی (تربیت دستیار)

7- یک تا سه نفر از اعضای هیئت علمی آشنا با برنامه ریزی راهبردی به انتخاب رئیس دانشگاه آقای دکتر داود آبادی( جراحی ) –خانم دکتر حیدرزاده ( کودکان)–آقای دکتر اصالت منش( داخلی ) –خانم دکتر بهنام فر( زنان و زایمان)

8- سایر افراد حسب مورد و به دعوت رئیس یا دبیر کمیته

2 - مقرر شد گروههای دستیاری دستیار نمونه هر رشته را حداکثر تا 1/9/87 جهت تشویق به تحصیلات تکمیلی معرفی نمایند.

3- مقرر شد گروههای دستیاری دستیار ارشد هر گروه را انتخاب و به تحصیلات تکمیلی معرفی نمایند.

4- با درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط مبنی بر متمرکز کردن کلاسها در 2روز از هفته موافقت نشد

5- بر اساس ماده 3 نشست 66 دبیرخانه تخصصی: حداقل یکی از روشهای مستمر (غیر از OSCE) در سال تحصیلی 88-87 در گروههای دستیاری جایگزین 50 نمره نظری (MCQ)گردد.روش های مستمر شاملmini-CEX،  DOPSو 360 درجه می باشد که مقرر شد گروه های دستیاری دو روش mini-CEXو  DOPSرا از تاریخ 1/7/87 به بعد انجام دهند .

6- مقرر شد تاریخ برگزاری اولین آزمون OSCEدر سال تحصیلی 88-87 به شرح زیر باشد :

 • پنج شنبه مورخ 14/9/87 رشته بیماریهای داخلی
 • شنبه مورخ 16/9/87 رشته زنان و زایمان
 • دوشنبه مورخ 18/9/87 رشته بیماریهای کودکان
 • پنج شنبه مورخ 21/9/87 رشته جراحی عمومی

7- مقرر شد تاریخ برگزاری دومین آزمون OSCE  در سال تحصیلی 88-87 به شرح زیر باشد :

 • یک شنبه مورخ 18/12/87 رشته جراحی عمومی
 • سه شنبه مورخ 20/12/87 رشته کودکان
 • پنج شنبه مورخ 22/12/87 رشته بیماریهای داخلی
 • دو شنبه مورخ 26/12/87 رشته زنان و زایمان

 

آذرماه:

1- مقرر شد ظرفیت پیشنهادی جهت سهمیه های اصلی برای گروه داخلی 4نفر ، گروه کودکان 4نفر ، گروه زنان و زایمان 4نفر و گروه جراحی عمومی 3نفر و ظرفیت پیشنهادی جهت سهمیه مازاد جهت پوشش مناطق محروم گروه کودکان 1نفر و جراحی عمومی 1نفر باشد

2-مقرر با توجه به مفاد موضوع 14 مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، کلیه دستیاران موظفند موضوع پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به امتحان کتبی  ارتقاء سال 1 به 2 و در دوره های بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به امتحان کتبی ارتقاء 2 به 3 تعیین و به ثبت رسانده باشند.

3-  مقرر جهت بررسی دقیق تر پایان نامه های دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی مقرر گردید که از اول دیماه سال 87 دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، ابتدا در گروه مربوطه با حضور اعضای گروه، اساتید راهنما و کارشناسان پایان نامه نتایج خود را  ارائه و اشکالات احتمالی را رفع و سپس دفاع نهایی خود را در دانشکده پزشکی انجام دهند. صورتجلسه تشکیل این جلسه جهت برنامه ریزی جلسه دفاع، الزامی خواهد بود و مقرر گردید منبعد پروپوزال دستیاران رشته های مختلف پزشکی با نامه رسمی مدیر تحصیلات تکمیلی به امور پایان نامه ها تحویل و در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مطرح شود.

4-به استحضار می رساند دستیاران گروه جراحی عمومی جهت معرفی به آزمون دانشنامه ملزم به  ارائه Log book  تکمیل شده طبق کوریکولوم آموزشی می باشند، در غیر اینصورت به آزمون پیش گفته معرفی نخواهند شد.

 

اسفندماه:

1- مقرر شد اقلام مورد نیاز گروه روانپزشکی طی نامه ای به معاونت آموزشی ارسال گردد.  

2- مقرر شد تاریخ برگزاری سومین آزمون OSCEدر سال تحصیلی 88-87 به شرح زیر باشد :

 • دوشنبه 28/2/88 گروه جراحی عمومی
 • پنج شنبه 31/2/88 گروه داخلی
 • یک شنبه 3/3/88 گروه زنان و زایمان
 • سه شنبه 5/3/88 گروه کودکان

3- مقرر شد تاریخ برگزاری چهارمین آزمون OSCE  در سال تحصیلی 88-87 به شرح زیر باشد :

 • دوشنبه 19/5/88 گروه جراحی عمومی
 • پنج شنبه 22/5/88 گروه داخلی
 • یک شنبه 25/5/88 گروه زنان و زایمان
 • چهار شنبه 5/3/88 گروه کودکان
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر