دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:09:36 PM 1398 / 07 / 29
 

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388

اردیبهشت ماه:

1- مقرر شد دستیاران ورودی مهر 1386 و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 1387 به بعد جهت فارغ التحصیلی یک مقاله چاپ شده و یا حداقل پذیرش یک مقاله به نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مجلات علمی پژوهشی داشته باشند. در غیر این صورت فراغت از تحصیل آنان صادر نخواهد شد.

2- مقرر شد کمیته ای 3نفره متشکل  از 1- دکتر سید محمد متینی از گروه داخلی 2- دکتر احمد طالبیان از گروه کودکان 3- دکتر غلامعلی حمیدی از معاونت پژوهشی به جلسه گروه زنان اضافه شوند تا تخلفات خانم دکتر ژیلا همایی دستیار سال اول رشته زنان و زایمان را بررسی و نتیجه جلسه به  مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال تا به کمیته انضباطی ارجاع داده شود .

3- مقرر شد  گروه جراحی  وضعیت تحصیلی دکتر احمد صادقپور را به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال نماید.

4- میزان مطلوب کف نمره قبولی برای آزمون کتبی ارتقا دستیاری سال 89 برای گروه های دستیاری  سه ساله، سال ارتقاء 1به 2 نمره 65 ،  سال ارتقاء 2به 3 نمره 75و گواهینامه نمره  90 و گروه های دستیاری چهارساله، سال ارتقاء 1به 2 نمره60، سال ارتقاء 2به 3 نمره 70، سال ارتقاء 3به 4 نمره 80 و گواهینامه نمره 90 پیشنهاد شد.

5- مقرر شد گروه بیهوشی در سال تحصیلی 89-88، دو دستیار به صورت میهمان جذب نماید.

6- مقرر شد تمام گروههای دستیاری جلسات هفتگی گروه خود را فقط در روز های شنبه از ساعت 9 الی 10 صبح به صورت هماهنگ برگزار نمایند.

7-مقرر شد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه پاویون دستیاران گروه روانپزشکی را حداکثر تا تاریخ 1/5/88 آماده نماید.

8-  مقرر شد در جلسه هیئت امناء خرداد ماه،  مبلغ  5 میلیون تومان ودیعه رهن مسکن جهت دستیاران و دانشجویان کارشناسی ارشد   مطرح شود.

- در پایان جلسه فوق الذکر سرپرست محترم دانشگاه و رییس کمیته پشتیبانی برنامه ریزی راهبردی جناب آقای دکتر محمدرضا نیکبخت تاسف خود را به دلیل عدم حضور سرپرست محترم دانشکده پزشکی و مدیر محترم گروه جراحی عمومی اعلام نمودند.

تیرماه :

1- مقرر شد تمام دستیاران گروههای دستیاری لوگ بوکهای خود را طبق کوریکولوم آموزشی گروه مربوطه تکمیل نمایند در غیر اینصورت توسط بورد تخصصی وزارتخانه  به  آزمون گواهینامه و دانشنامه معرفی نخواهند شد لذا با توجه به ابلاغ کوریکولوم های آموزشی جدید گروههای دستیاری لوگ بوکهای موجود را بررسی نموده و تغییرات لازم را جهت درج در لوگ بوکها به مدیریت تحصیلات تکمیلی اعلام نمایند.

2- مقرر شد با گروههای دستیاری مکاتبه گردد که سقف پرداخت اضافه کار جهت دستیاران در سال جاری 2/000/000 ریال می باشد

3- مقرر شد گروههای دستیاری در تاریخ های ذیل برای انتخاب سئوالات آزمون ارتقاء 18/4/88 به واحد  امتحانات دستیاری مراجعه کنند.

پنج شنبه 4/4/88

داخلی

شنبه 6/4/88

زنان و زایمان

یک شنبه 7/4/88

کودکان

دوشنبه 8/4/88

جراحی عمومی

 

دیماه:

1- مقرر شد جهت سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی 90-89  برای گروه داخلی 4 دستیار ظرفیت عادی ، گروه کودکان 3 دستیار ظرفیت عادی و 1 دستیار مناطق محروم ، گروه جراحی عمومی 4 دستیار ظرفیت عادی ، گروه زنان و زایمان4 دستیار ظرفیت عادی ، گروه بیهوشی 3 دستیار ظرفیت عادی و 2 دستیار مناطق محروم،  گروه روانپزشکی  2 دستیار ظرفیت عادی و 1 دستیار مناطق محروم و  گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری 2 دستیار ظرفیت عادی و 1 دستیار مناطق محروم ، به وزارت متبوع ارسال گردد.

2- مقرر شد طبق نامه شماره 8572 مورخ 28/10/88 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به استناد تبصره 4 دستورالعمل اجرایی طرح یک ماهه دستیاران به مناطق محروم و نیازمند کشور به استحضار می رساند بکارگیری مشمولین این دستورالعمل در مراکز استانهای تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و در کلیه مراکز آموزشی درمانی کشور ممنوع می باشد. لذا گذراندن طرح یک ماهه در زایشگاه دکتر شبیه خوانی ممنوع بوده و باید این دوره در شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل گذرانده شود.

3- مقرر شد کلیه دستیاران موضوع پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به امتحان کتبی ارتقاء سال 1 به 2 و در دوره های 4 ساله حداکثر تا زمان معرفی به امتحان کتبی ارتقاء 2 به 3 تعیین و به ثبت رسانده باشند در غیر اینصورت به آزمون کتبی ارتقاء معرفی نخواهند شد.

4- مقرر شد جهت صدور گواهی انجام برخی پروسیجر ها و اعمال جراحی برای دانش آموختگان تخصصی دانشگاه پروسیجر ها طبق کوریکولوم آموزشی رشته مربوطه که در Log book   دستیاران ثبت می شود، بررسی گردد و بدیهی است  موارد و تعداد آن در آزمون های DOPSارزیابی شده و مستندات آن پس از تایید شورا و مدیر گروه مربوطه به تحصیلات تکمیلی ارسال تا مبادرت به صدور گواهی گردد.

5-     مقرر شد سومین آزمون OSCE سال تحصیلی 89-88 در تاریخ های ذیل برای گروههای دستیاری برگزار گردد.

داخلی

پنج شنبه 2/2/89

کودکان

یک شنبه 5/2/89

زنان و زایمان

پنج شنبه 9/2/89

جراحی عمومی

یک شنبه 12/2/89

روانپزشکی

چهارشبه  15/2/89

بیهوشی

پنج شنبه  16/2/89

 
6-  مقرر شد گروه زنان و زایمان در خصوص اعزام متخصص جراحی عمومی به بیمارستان شبیه خوانی تصمیم گیری و نتیجه آن را به تحصیلات تکمیلی اعلام نماید.
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر