دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:14:08 AM 1398 / 08 / 01
 

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390

خردادماه :

1- درخواست و مشکلات گروه زنان و زایمان مطرح و تصمیم گیری به جلسات بعدی موکول گردید

2- مقرر شد که سونوگرافی گروه جراحی همزمان در گروه داخلی هم استفاده شود

3- با توجه به مفاد موضوع 14 مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، کلیه دستیاران موظفند موضوع پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به امتحان کتبی  ارتقاء سال 1 به 2 و در دوره های بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به امتحان کتبی ارتقاء 2 به 3 تعیین و به ثبت رسانده باشند.کلیه دستیاران موظفند قبل از معرفی به آزمون گواهینامه، دفاعیه پایان نامه خود را انجام داده باشند

4-مقرر شد پست های زیر در گروههای دستیاری ایجاد گردد:

پست کارشناس آموزشی ثابت در گروههای آموزشی دستیاری مستقر در بیمارستان شهید بهشتی

-معاون آموزشی در گروههای دستیاری که هنوز اعلام نشده است

-مسئول دستیاری در گروههای دستیاری که هنوز اعلام نشده است

5-  مقرر شد اعضاء  هیئت علمی گروههای دستیاری جهت آزمون ارتقاء  مورخ 6/5/1390 هر گروه 150 سوال (آزمون 90 نمره) حداکثر تا تاریخ  31/3/1390به دایره امتحانات به صورت محرمانه ارسال نمایند.

6-مقرر شد گروههای دستیاری آزمون شفاهی گواهینامه (OSCE) در تاریخ های زیر برگزار نمایند.

- گروههای جراحی عمومی و کودکان مورخ  9/5/1390

-گروههای داخلی و زنان و زایمان مورخ 10/5/1390

و مقرر شد نمونه سئوالات فوق تحویل هیات ممتحنه شود.

7- مقرر شد گروههای دستیاری یک نفر را به عنوان نماینده کمیته پشتیبان برنامه ریزی راهبردی به مدیریت تحصیلات تکمیلی اعلام نمایند.

مردادماه:

1 - با اظهار تاسف از نحوه برگزاری امتحان گواهینامه تخصصی که منجر به تغییرات زیادی در کف نمره شده، باعث نارضایتی فراوان،بلاتکلیفی و عدم آمادگی مناسب دستیاران برای شروع مطالعات آزمون بورد، اشکالات زیر مطرح می گردد:

الف- ایجاد هزینه ایاب و ذهاب و اسکان دستیاران و اعضای علمی در اصفهان

ب- عدم حضور هیئت علمی های تخصصی به تعداد مناسب به ویژه در گروه های عمومی مثل داخلی، جراحی، زنان و کودکان و عدم تسلط کافی یک نفر به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی کاشان روی تمامی گروههای رشته های عمومی.

ج- عدم تناسب تعداد سئوال به تعداد دستیاران در هر دانشگاه

د- عدم ارسال به موقع اعتراضات به خاطر بعد مسافت

پیشنهادها :

- همراه با آزمون ارتقاء، برای دستیاران سال آخر نیز آزمون معرفی به گواهینامه ( 4 به 4 یا 3 به 3 ) برگزار گردد. و آزمون گواهینامه و دانشنامه همزمان با کف متفاوت برگزار گردد.

2- حذف پرداخت ویزیت جهت مسئولین فنی گروههای آموزشی بویژه در ICUها و اورژانس داخلی توسط مدیریت محترم بیمارستان ضربه های واضحی به وضعیت آموزشی گروههای مربوط خواهد زد و خواهشمند است تصمیمات لازم توسط دفتر ریاست اتخاذ گردد.

3- مقرر شد به منظور آموزش دستیاران گروه بیهوشی و سایر رشته ها جهت انجام انتوباسیون بیماران سخت و آموزش برونکوسکوپی،  مولاژ برونکوسکوپی فیبرواپتیک تهیه شود. مسئول پیگیری این بند معاونت محترم آموزشی و تحویل به مهارت های بالینی خواهد بود.

4- مقرر شد بررسی و جابجائی تعداد اتاق های پاویون دستیاران به شورای آموزش بیمارستان واگذار گردد.

آبان ماه :

-  براساس نامه شماره 800/500 مورخ 8/4/90 معاون محترم آموزشی وزارت متبوع

1- ماده (20) آیین نامه به صورت زیر بازنگری گردید :

« دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را در قالب طرح پیشنهادی با نظر استاد راهنما، مشخص و به تصویب شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند.»

2- ماده (21) آیین نامه به صورت زیر بازنگری گردید:« استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تائید مدیر گروه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از اعضای هیات علمی دانشگاه باحداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.»

3- تبصره (2) ماده (25) به شرح زیر اصلاح گردد:

« کسب درجه عالی به شرطی می باشد که دانشجو نویسنده مقاله ای از موضوع پایان نامه در مجلات معتبرعلمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک ایندکس شده داخلی بر اساس تقسیم بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع باشد و درصورت ارسال مقاله حداکثر نمره 19 و ارائه پذیرش مقاله حداکثر نمره 20 می باشد» لازم الاجرا  می باشد.

2- مقرر شد در دانشکده ها شورای تحصیلات تکمیلی تشکیل  دهند و گزارش آن را به تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.

3- مقرر شد واحد های مشترک درس مانند زبان انگلیسی و درس های عمومی در ابتدای ترم ترجیحاً به صورت متمرکز برای همه گروههای کارشناسی ارشد با یک استاد و یک کلاس ارائه و اجرا گردد.

4- مقرر شد ژورنال کلاب به صورت هفتگی و ترجیحاً متمرکز با اطلاع رسانی مطلوب در گروههای کارشناسی ارشد برگزار گردد..

5-مقرر شد جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال  90 به بعد شرط دفاع از پایان نامه گرفتن پذیرش مقاله سطح یک می باشد.

6- مقرر شد کلیه ورودیهای 87 که دوره سه ساله آنها به اتمام رسیده و فارغ التحصیل نگردیده اند، یک نیمسال تحصیلی به ایشان ارفاق می گردد.

مقرر شد ظرفیت پیشنهادی رشته های تخصصی آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت سی و نهمین  دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی در سال تحصیلی92-91 به شرح زیر باشد:

نام رشته تخصصی

حداقل ظرفیت

ظرفیت پذیرش مازاد استعدادهای درخشان

ظرفیت پذیرش مازاد جهت پوشش مناطق محروم

حداکثر ظرفیت با احتساب ظرفیتهای مازاد پذیرش

بیماریهای داخلی

4

1

-

5

بیماریهای کودکان

4

-

-

4

جراحی عمومی

4

-

-

4

زنان و زایمان

4

-

-

4

بیهوشی

3

-

1

4

روانپزشکی

3

1

-

4

بیماریهای عفونی و گرمسیری

2

-

-

2

رادیولوژِی

2

1

-

3

پاتولوژی

3

-

-

3

نورولوژی

3

-

1

4

 

4- براساس بند 20 از مصوبه هفتصد و دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 5/7/90 مقرر شد

فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ورودی 90 به بعد و دستیاران ورودی 89 به بعد ) منوط به چاپ یا پذیرش یک مقاله سطح یک (pubmed , ISI)می باشد. در ضمن مقرر شد معاونت پژوهشی جهت تسهیل امر فوق الذکر امکانات مناسب از قبیل مشاوره پژوهشی ،آمار و زبان در اختیار دستیاران و اعضای هیئت علمی گروه های دستیاری و کارشناسی ارشد و PH.D  قرار دهد .

5-  مقرر شد بند 4  در گروه های دستیاری مطرح و نقطه نظرات گروه ها جهت هرچه بهتر برگزار شدن آن به تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.

6- مقرر شد مسئولین دستیاری ، معاون آموزشی و اعضای کمیته امتحانات در گروههای دستیاری  هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد به این مدیریت اعلام گردد.

7- نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی گروههای آموزشی دستیاری هر سه ماه یکبار به این مدیریت ارسال گردد.

8- گروههایی که فاقد اعضا کمیته امتحانات می باشند در گروه مطرح و نهایتا به این مدیریت معرفی گردند.

9- در هر سال تحصیلی پس از ثبت نام اولیه از دستیاران محترم، بلافاصله کلاسهای توجیهی از طرف مدیران گروه برای دستیاران برگزار گردد.

10- مقرر شدکلیه دستیاران فارغ التحصیل باید تا آخرین روز تاریخ فارغ التحصیلی در بخش حضور فعال داشته باشند.

11- مقرر شد امتحانات ارتقاء دوره ای (60 نمره ) به صورت درون  گروهی با نظارت تحصیلات تکمیلی توسط گروه های دستیاری برگزار گردد.

12- مقرر شد آزمون OSCE  در نیمه دوم آذر ماه برگزار گردد.

دیماه:

بدین وسیله با بند 17 از مصوبه مورخ 4/10/90 هیئت محترم رئیسه دانشگاه عیناً به شرح زیر می باشد مخالفت گردید:

17- طبق قانون و مقررات، انتقال دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سایر دانشگاهها ممنوع است، ولی در موارد استثناء پس از انجام سیر قانونی و طرح در شوراهای مرتبط، تصمیم گیری نهایی در این خصوص به عهده هیئت رئیسه می باشد. مسئولیت اجرای این مصوبه به عهده معاونت آموزشی می باشد.

4-مقرر شد استاد راهنمایی که حضور فیزیکی در بخش ندارد ( به دلیل ادامه تحصیل فوق یا فلوشیپ) نمی تواند استاد راهنمای اول پایان نامه دستیاران باشد.

5- امتحانات OSCE  با کیفیت بهتر و به صورت عملی برگزار گرددو تاریخ های زیر  جهت آزمون آسکی گروههای مربوطه تعیین گردید.

  • 1/12/1390 گروه جراحی عمومی
  • 3/12/1390 بیماریهای داخلی
  • 14/12/1390 گروه اطفال
  • 16/12/1390 زنان و زایمان

مقرر گردید گروههای رادیولوژی ، پاتولوژی ، بیماریهای مغز و اعصاب ، عفونی ، بیهوشی و روانپزشکی آزمون OSCE  را در اسفند ماه 1390 در گروه برگزار و تاریخ آن را به مدیریت تحصیلات تکمیلی اعلام نمایند.

6- مقرر شد نمرات آزمون کتبی دوره ای ارتقاء  حداکثر تا تاریخ 15/2/1391 به تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر