دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:54:33 AM 1398 / 07 / 22
 

جلسات برگزار شده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391

ردیف

شماره جلسه

شورای تحصیلات تکمیلی

تاریخ برگزاری

1

79

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی دستیاری

91/1/23

2

-

کمیته پشتیبان برنامه ریزی راهبردی  دانشگاه

91/4/14

3

80

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی دستیاری

91/5/10

4

81

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی کارشناسی ارشد

91/5/17

5

82 

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی دستیاری

91/7/22

6

83

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی کارشناسی ارشد

91/8/20

7

84

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی دستیاری

91/9/11

8

85

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی دستیاری

91/10/9

9

86

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی دستیاری

91/11/7

10

87

شورای تحصیلات تکمیلی جهت مدیران گروه های آموزشی کارشناسی ارشد

91/11/14

 

فروردین ماه :
 1.  مقرر شد با عنایت به برگزاری سی و یکمین دوره آزمون کتبی ارتقا خواهشمند است 200 سوال در فرم شناسنامه سوالات طراحی و حداکثر تا تاریخ 1/2/91 توسط طراح سوال به واحد امتحانات دستیاری تحویل گردد.
 2.  مقرر شد مدیر گروه زنان و زایمان یک ماه قبل از انتقال گروه به بیمارستان شهید بهشتی با معاون آموزشی بیمارستان مکاتبه نماید.
 3.  مقرر شد سومین مرحله آزمون OSCEدر اردیبهشت ماه 1391 برگزار گردد لذا گروههایی که تمایل دارند توسط تحصیلات تکمیلی برگزار گردد حداکثر تا تاریخ 3/2/1391 به مدیریت تحصیلات تکمیلی اعلام  گردد.
 4.  مقرر شد نمرات سومین آزمون OSCE  حداکثر تا تاریخ 30/2/1391 به تحصیلات تکمیلی اعلام نمایند.
 5.  با توجه به بیماری دکتر تورج نادری درآزمون سی و امین دوره ارتقاء سال 1390،  موافقت شد در آزمون سی و یکمین دوره آزمون ارتقاء مورخ 29/4/1391 شرکت نماید و با وزارت متبوع مکاتبه گردد.

 

تیرماه:

 1. به دنبال پیشنهاد مدیر تحصیلات تکمیلی مقرر شد سقف اضافه کار دستیاران از مبلغ حداکثر ماهیانه تا 200 هزاز تومان به 250 هزار تومان افزایش یافته و جهت تصویب آن به هیئت امناء  دانشگاه ارجاع گردد
 2.  با توجه به مشکلات عدیده در مسئولیت مدنی دستیاران و با عنایت به استفاده محدود از بیمه مسئولیت مدنی 10 نفر بیمه مسئولیت مدنی عام در نظر گرفته شود در صورت عدم امکان اجرای بیمه مسئولیت مدنی دستیاران با مشارکت خود دستیار به نسبت 50 % پیشنهاد گردد مسئول محترم پیگیری معاونت محترم توسعه و نیروی انسانی دانشگاه،  براساس  ابلاغ صورت جلسه شصت و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 11/9/1386 و با توجه به مفاد موضوع 6 مصوبات نشست مذکور مبنی بر بیمه نمودن مسئولیت مدنی دستیاران محترم رشته های تخصصی و همچنین به استناد بند 5 مصوبه مورخ 15/12/1387 هیئت محترم رئیسه دانشگاه برابر نامه شماره 2454 مورخ 24/12/1387 سرپرست محترم دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کلیه دستیاران باید دارای بیمه مسئولیت مدنی باشند
 3.  جهت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بیمه درمانی دستیاران مسائل جاری با معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی هماهنگی شود و تمام دستیاران به صورت اجباری به جزء اشخاص دارای بیمه خدمات کشوری و اجتماعی از این قاعده مستثنی می باشند مسئول پیگیری تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.
 4. ابلاغ اعضای کمیته اعضای پیشنهاد راهبردی برای دفتر ریاست فرستاده شود ( با توجه به اینکه دفتر ریاست صادر کننده ابلاغ ها می باشد به  کارشناس آن دفتر گفته شد که به ریاست دانشگاه داده شود
 5. مقرر شد فرم تاسیس رشته انفورماتیک پزشکی مجدداً به دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی ارسال گردد.
 6. 6مقرر شد مدیران گروه های دستیاری و کارشناسی ارشد و Ph.Dبا تائید نهایی شورای گسترش کلیه نیازهای خود اعم از نیازهای فیزیکی، تجهیزات را پس از طرح در شورای گروه به ترتیب اولویت به تحصیلات تکمیلی اعلام کنند  
 7.  مقرر شد Ph.Dاعتیاد و رشته های کارشناسی ار شد شامل: روانشناسی بالینی، بیوشیمی بالینی، فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، اتاق عمل، مامایی، مهندسی بهداشت حرفه ای، گفتار درمانی، انفورماتیک پزشکی و حشره شناسی   فاقد مجوز شورای گسترش  تا 60 درصد بودجه پیشنهادی مدیر گروه پس از طرح در شورای گروه با اولویت بندی به پیوست پیش فاکتور دستگاه  و تجهیزات مورد نیاز و مبالغ آن را پس از تصویب به منظور طرح در شورای تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.

مرداد ماه :

1- مقرر شد ظرفیت پیشنهادی رشته های تخصصی آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی در سال تحصیلی93-92به شرح زیر باشد:

نام رشته تخصصی

حداقل ظرفیت

ظرفیت پذیرش مازاد استعدادهای درخشان

ظرفیت پذیرش مازاد جهت پوشش مناطق محروم

حداکثر ظرفیت با احتساب ظرفیتهای مازاد پذیرش

بیماریهای داخلی

4

-

1

5

بیماریهای کودکان

4

-

-

4

جراحی عمومی

4

-

-

4

زنان و زایمان

5

-

1

6

بیهوشی

3

-

1

4

روانپزشکی

3

1

1

5

بیماریهای عفونی و گرمسیری

2

-

-

2

رادیولوژی

1

1

-

2

پاتولوژی

2

-

-

2

نورولوژی

3

-

1

4

 

2- با توجه به عدم ارسال نتایج دستیاران، کارگاههای ویژه دستیاری شامل روش تحقیق، مهارتهای بالینی و اصول مستند سازی در شهریور ماه و تغذیه با شیر مادر ، مانا و احیاء نوزادان در طول سال تحصیلی برگزار گردد.

3- با عنایت به جلسه کمیته پشتیبان برنامه ریزی راهبردی مورخ 14/4/91  مقرر شد گروههای آموزش دستیاری و کارشناسی ارشد، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز خود را به تحصیلات تکمیلی اعلام نموده تا متعاقباً در جلسه روز جاری مطرح گردد .

4 - با تائید مدیران محترم گروه فرم اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 93-92 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مطابق جدول پیوستی به تصویب رسید

5- با پیشنهاد یک ترم ارفاقی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1388موافقت شد.

6- موضوع 3 برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 89 و ماقبل آن قابل می باشد .

 

مهرماه :

1- مقرر شد گروههای دستیاری ، گواهی اشتغال به تحصیل ماهانه دستیاران به انضمام برگه مرخصی ( استحقاقی ، استعلاجی ، زایمان و.. ) میهمانی و روتیشن را حداکثر تا بیستم همان ماه به تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند. بدیهی است پرداخت حقوق دستیاران منوط به ارسال به موقع این گواهی می باشد و حقوق ، مزایا و اضافه کار تا 21 ماه بعد قطع خواهد شد .

 2- مقرر شد کلیه دستیاران موظفند پروپوزال پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سال 1 به 2 و در دوره های بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سال 2 به 3 آماده و پس از تایید گروه در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسانده باشند و دستیاران سال آخر موظفند دفاع از پایان نامه را تا زمان معرفی به آزمون گواهینامه به اتمام رسانده باشند.

تبصره 1-2 :مقررشد لیست دستیاران در خصوص انجام موارد پیش گفته حداکثر تا تاریخ 10 خرداد هر سال به تحصیلات تکمیلی ارسال گردد در غیر این صورت به آزمون کتبی ارتقاء و گواهینامه معرفی نخواهند نشد.

تبصره 2-2 : مقرر شد معاون آموزشی علوم پایه  دانشکده پزشکی لیست دستیاران در خصوص موارد پیش گفته تا تاریخ 10 خرداد هر سال به تحصیلات تکمیلی ارسال نماید. در  در غیر این صورت به آزمون کتبی ارتقاء و گواهینامه معرفی نخواهند نشد.

3- مقرر شد آزمون کتبی ارتقاء دوره ای ( 60 نمره) حداکثر تا تاریخ 20 اسفند ماه هر سال برگزار و نمره آن به تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.

4- مقرر شد کارنامه سه ماهه دستیاران در زمان مقرر ( حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماهه ) به تحصیلات تکمیلی ارسال گردد. در غیر این صورت نمره درون دانشگاهی دستیاران محاسبه نشده و به آزمون کتبی ارتقاء معرفی نخواهند شد. حقوق و مزایا و اضافه قطع خواهد شد.

مقرر شد ظرفیت پیشنهادی رشته های تخصصی آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی در سال تحصیلی93-92به شرح زیر باشد:(اصلاحیه )

نام رشته تخصصی

حداقل ظرفیت

ظرفیت پذیرش مازاد استعدادهای درخشان

ظرفیت پذیرش مازاد جهت پوشش مناطق محروم

حداکثر ظرفیت با احتساب ظرفیتهای مازاد پذیرش

بیماریهای داخلی

4

-

-

4

بیماریهای کودکان

4

-

-

4

جراحی عمومی

3

-

-

3

زنان و زایمان

5

-

-

5

بیهوشی

3

-

-

3

روانپزشکی

4

-

-

4

بیماریهای عفونی و گرمسیری

3

-

-

3

رادیولوژی

2

-

-

2

پاتولوژی

3

-

-

3

نورولوژی

3

 

-

3

 

آبان ماه :

1-مقرر شد مصوبات شورای گروه های  کارشناسی ارشد  به تحصیلات تکمیلی اطلاع رسانی شود.

2- در خواست تاسیس دانشکده روانشناسی توسط دکتری عبداله امیدی مطرح شد و مقرر شد پس از ارسال  فرم جمع آوری اطلاعات تاسیس دانشکده روانشناسی توسط گروه مربوطه به تحصیلات تکمیلی ، فرم مورد نظر به ریاست دانشگاه ارسال تا اقدامات بعدی انجام شود.

آذر ماه :

1- ظرفیت پذیرش دکترای تخصصی (PHD)رشته های علوم سلولی کاربردی و مطالعات اعتیاد نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 با توجه به نامه شماره 2434/512/د  مورخ 22/8/91 قائم مقام محترم معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی

ردیف

رشته

ظرفیت عادی

ظرفیت مازاد

جمع

1

علوم سلولی کاربردی

3

1

4

2

مطالعات اعتیاد

3

1

4

2- مقرر شد در تاریخ 9/10/1391 ساعت 45/7 جلسه ای در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردد و در آن جلسه توسط مدیر گروه گزارش از وضعیت ثبت موضوع پایان نامه ها ، دفاع پایان نامه ها و همچنین تکمیل کردن لوگ بوک های تک تک دستیاران ارائه گردد

3- مقرر شد جلساتی منظم و به صورت ماهانه در گروههای دستیاری برگزار گردد. و روند پیشرفت پایان ناه ها و تکمیل لوگ بوک دستیاران بررسی و نتیجه آن به تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.

دیماه :

1- مقرر شد فرم شناسه سئوالات امتحانات کتبی ارتقاء مربوط به سه سال آخر در بایگانی نگهداری و سال های قبل از آن امحاء گردد.

2-مقرر شد سئوالات آزمون OSCEبا کیفیت بهتر و با رعایت استاندارد های لازم طراحی، تا جنبه عینی آزمون بالا رود.

3-کلیه دستیاران موظفند پروپوزال پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سال 1 به 2 و در دوره های بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سال 2 به 3 آماده و پس از تایید گروه در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسانده باشند و دستیاران سال آخر موظفند دفاع از پایان نامه را تا زمان معرفی به آزمون گواهینامه به اتمام رسانده باشند.

بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق الذکر، دستیار مربوطه  به آزمون ارتقاء یا گواهینامه معرفی نخواهد شد.

بهمن ماه :

1- به استناد موضوع 5 شصت و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزایش کمک هزینه تحصیلی ماهیانه دستیاران محترم شامل متاهل و مجرد ازتاریخ 1/7/87 اعمال گردیده است و به استناد ماده 45 و 46 مقررات و آیین نامه های دوره های آموزش دستیاری تخصصی در هر سال دو نوع ابلاغ صادر می گردد. با توجه به موارد پیش گفته برابر نامه شماره 967/505 مورخ 11/11/89 قائم مقام محترم معاونت آموزشی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی موارد پرداخت کمک هزینه دستیاران تخصصی از سوی این دانشگاه مطابق با موضوع 5 شصت و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی می باشد. و نامه ای برای جلسات محترم رئیسه ارسال که حقوق دستیاران محترم برابر مقررات نشست شورای آموزش پزشکی صورت پذیرد.

2- -مقرر شد برای دانشجویان ورودی 88 که حداکثر تا بهمن ماه 91 موفق به دفاع از پایان نامه خود نگردیده اند گروههای آموزشی کارشناسی ارشد برای افزایش سنوات با تحصیلات تکمیلی مکاتبه و متعاقب آن با نظر موافق، به کمیسیون موارد خاص ( کمیته منطقه ای ) وزارت متبوع مکاتبه گردد.

3-برای پایان نامه کارشناسی ارشد از فیلتر مدیران محترم گروه و نهایتاً معاون محترم آموزشی دانشکده ها تاییدیه ارسال گردد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر