دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

10:31:29 AM 1398 / 07 / 24
 

انتصاب دکتر زهره سادات به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 97/01/26

انتصاب دکتر راضیه اقتصادی به سمت مدیر گروه طب اورژانس دانشگاه در تاریخ 97/01/16

انتصاب دکتر داود خیرخواه به سمت مدیر گروه اطفال در تاریخ 96/12/03

انتصاب دکتر رضا رزاقی به سمت مدیر گروه عفونی دانشگاه در تاریخ 96/11/23

انتصاب دکتر زهرا واحدپورفرد به سمت مدیر گروه زنان و زایمان در تاریخ 96/11/10

انتصاب دکتر زهره سادات به سمت مدیر گروه مامایی دانشگاه در تاریخ 96/11/10

انتصاب آقای محمود اطهری زاده به سمت مدیر گروه عمومی و زبان دانشگاه در تاریخ 96/10/19

انتصاب دکتر محسن تقدسی به سمت سرپرستی دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 96/10/19

انتصاب دکتر حمیدرضا طالاری به سمت گروه رادیولوژی در تاریخ 96/10/12

انتصاب دکتر محمدرضا فاضل به سمت سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی در تاریخ 96/09/18

انتصاب دکتر حسین غنی به سمت مدیر گره جراحی عمومی دانشگاه در تاریخ 96/09/11

انتصاب دکتر سید علیرضا طلائی زواره به سمت مدیر امور دانشجویی دانشگاه در تاریخ 96/08/01

انتصاب دکتر ابوالفضل شجاعی به سمت سرپرست بیمارستان نقوی در تاریخ 96/07/02

انتصاب دکتر داود آقادوست به سمت سرپرست بیمارستان متینی در تاریخ 96/06/22

انتصاب دکتر علی صابر به سمت مدیر گره اخلاق پزشکی دانشگاه در تاریخ 96/05/21

ابقاء دکتر مهرداد فرزندی پور در سمت مدیر گروه فن آوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ 96/05/19

ابقاء دکتر مرتضی سلیمیان در سمت مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه در تاریخ 96/05/19

ابقاء دکتر مجتبی صحت در سمت مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه در تاریخ 96/05/02

انتصاب دکتر حسن رجبی مقدم به سمت مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه درتاریخ 96/04/24

انتصاب دکتر حسین نیک زاد به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 96/03/27

ابقاء دکتر فرشته بهمنی در سمت مدیر گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه در تاریخ 96/03/13

انتصاب دکتر کمال اصالت منش به سمت مدیر گروه داخلی در تاریخ 96/01/28

انتصاب دکتر عباس تقوی اردکانی به سمت سرپرست دانشکده پزشکی در تاریخ 95/12/21

انتصاب دکتر ابراهیم کوچکی به سمت سرپرست دانشگاه در تاریخ 95/12/14

انتصاب دکتر مهرداد مهدیان به سمت سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه در تاریخ 95/11/30

انتصاب دکتر حامد یزدان پناه به سمت سرپرست بیمارستان نقوی در تاریخ 95/10/19

انتصاب دکتر سید امیر حسن متینی به سمت سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در تاریخ 95/10/15

انتصاب دکتر مهدی نورالدینی به سمت معاون آموزشی و پژوهشی پردیس خودگردان دانشگاه در تاریخ 95/10/13

انتصاب دکتر محمدعلی سعادتی به سمت سرپرست بیمارستان متینی در تاریخ 95/08/02

انتصاب دکتر محمدعلی اطلسی به سمت سرپرست پردیس خودگردان دانشگاه در تاریخ 95/07/15

ابقاء خانم زهرا تقربی در سمت مدیر گروه پرستاری مدیریت مبهداشت دانشگاه در تاریخ 95/06/07

انتصاب دکتر همایون نادریان به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه در تاریخ 95/03/22

انتصاب دکتر افشین احمدوند به سمت مدیر گروه روانپزشکی در تاریخ 95/03/17

ابقاء دکتر اعظم مصداقی نیا در سمت مدیر گروه فارماکولوژی دانشگاه برای مدت دو سال در تاریخ 95/03/09

ابقاء دکتر مهران محسنی در سمت مدیر گروه فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشگاه در تاریخ 95/03/09

انتصاب آقای مهرداد مهدیان به سمت مدیر گروه هوشبری دانشگاه به مدت دو سال در تاریخ 95/03/09

انتصاب دکتر محمد حاجی جعفری به سمت سرپرست معاونت درمان دانشگاه در تاریخ 95/02/15

ابقاء خانم فاطمه عباس زاده در سمت مدیر گروه مامایی دانشگاه در تاریخ 95/02/13

ابقاء دکتر محسن تقی زاده در سمت مدیر گروه تغذیه به مدت دوسال در تاریخ 95/01/25

ابقاء دکتر سید علی مسعود در سمت مدیر گروه نورولوژی به مدت دوسال در تاریخ 95/01/25

ابقاء دکتر داود آقادوست در سمت مدیر گروه چشم به مدت دوسال در تاریخ 95/01/11

ابقاء دکتر حمیدرضا بنفشه  در سمت مدیر گروه مطالعات اعتیاد به مدت دوسال در تاریخ 95/01/05

ابقاء دکتر عبداله امیدی در سمت مدیر گروه روانشناسی بالینی به مدت دوسال در تاریخ 95/01/05

ابقاءدکتر طاهره خامه چیان در سمت مدیر گروه پاتولوژی دانشگاه به مدت دو سال در تاریخ 94/12/22

انتصاب مهندس عباس بهرامی به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت در تاریخ 94/12/20

ابقاء دکتر محمد افشار در سمت مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه به مدت دو سال در تاریخ 94/10/15

انتصاب دکتر حمیدرضا گیلاسی به سمت سرپرست معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه در تاریخ 94/10/02

انتصاب دکتر عباس ارج به سمت معاون آموزش بالینی و تخصصی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/09/23

انتصاب دکتر ابراهیم کوچکی به سمت سرپرست دانشکده پزشکی در تاریخ 94/09/14

انتصاب دکتر احمد خورشیدی به سمت معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/07/22

انتصاب دکتر نگین مسعودی علوی به سمت سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 94/08/9

ابقاء حجت الاسلام و المسلمین یوسفی در سمت مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه در تاریخ 94/8/3

انتصاب مهندس محسن فرهادپور به سمت کارشناس مسئول مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 94/7/20

انتصاب دکتر حمیدرضا گیلاسی به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت در تاریخ 94/7/16

انتصاب مهندس محمد صباحی به سمت مدیریت مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی در تاریخ 94/7/9

انتصاب دکتر ایراهیم کوچکی به سمت معاون آموزش بالینی و تخصصی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/5/26

انتصاب دکتر مرتضی سلیمیان به سمت مدیر گروه علوم آزمایشگاهی در تاریخ 94/4/13

انتصاب دکتر محسن تقدسی به سمت مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی برای مدت دو سال در تاریخ 94/4/1

ابقاء خانم دکتر فریبا رایگان در سمت مدیر گروه بیماری های قلب و عروق برای مدت دو سال در تاریخ 94/3/28

انتصاب خانم دکتر فاطمه عصاریان به سمت معاون آموزشی بیمارستان کارگرنژاد در تاریخ 94/3/5

انتصاب دکتر مهرداد فرزندی پور به سمت مدیری گروه فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه در تاریخ 94/2/13

انتصاب دکتر علی محمد شکیبا به سمت دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه در تاریخ 94/1/20

انتصاب دکتر مهران محسنی به سمت مدیر گروه فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشگاه در تاریخ 94/1/19

انتصاب دکتر اسماعیل فخاریان به سمت قائم مقام رئیس دانشگاه در امور آموزشی و درمانی در تاریخ 94/1/18

انتصاب آقای محمدرضا افاضل به سمت مشاور و مدیر حوزه ریاست دانشگاه در تاریخ 93/12/19

انتصاب دکتر علیرضا عابدی به سمت معاون آموزشی بیمارستان نقوی در تاریخ 93/12/17

انتصاب دکتر حمیدرضا بنفشه به سمت سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه در تاریخ 93/12/6

انتصاب دکتر ابوالفضل اعظمی به سمت مدیر فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه در مورخ 93/11/4

انتصاب دکتر مهران شریفی به سمت سرپرستی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی در تاریخ 93/11/5

انتصاب دکتر مهدی شاعری به سمت معاون آموزشی بیمارستان متینی در تاریخ 93/10/29

انتصاب دکتر داورخواه ربانی به سمت مدیر گره بهداشت محیط در تاریخ 93/10/21

انتصاب خانم مهندس میترا حنانی به سمت مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه در تاریخ 93/9/17

انتصاب دکتر زهرا میدانی به سمت قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در تاریخ 93/9/11

انتصاب خانم زهره سادات به سمت سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه در تاریخ 93/8/15

انتصاب دکتر رزاقی، صفاری، فخاریان، مطلبی، سلامی، اصغرزاده، حمیدی و افاضل به سمت عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

ابقاء دکتر اژدر حیدری به سمت مدیریت گروه فیزیولوژی دانشگاه در تاریخ 93/8/8

 ابقاء مهندس  یداله رمضانی به سمت مدیریت گروه بهداشت عمومی دانشگاه در تاریخ 93/8/5

انتصاب دکتر رضا رزاقی به عنوان عضو شورای تخصصی، فناوری و پژوهشی دانشگاه در تاریخ 93/2/31

انتصاب دکتر حمیدرضا صابری به عنوان عضو شورای تخصصی، فناوری و پژوهشی دانشگاه در تاریخ 93/5/18

انتصاب دکتر ابوالفضل اعظمی به سمت مدیر توسعه فن آوری سلامت دانشگاه در تاریخ 93/5/15

ابقاء دکتر فاطمه رنگرز جدی در سمت مدیر توسعه آموزش در دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 93/5/4

انتصاب سید حمیدرضا سیدی به سمت عضو شورای تخصصی، آموزشی دانشگاه در تاریخ 93/5/4

انتصاب دکتر سید محسن رضوی زاده به سمت به سمت عضو شورای تخصصی، آموزشی دانشگاه در تاریخ 93/4/21

انتصاب آقای سید حمیدرضا سیدی به سمت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 93/4/10

انتصاب دکتر رضا رزاقی به عنوان عضو کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و رئیس کمیته آموزش دانشگاه در تاریخ 93/4/7

انتصاب دکتر سید محسن رضوی زاده به سمت سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کاشان در تاریخ 93/3/29

انتصاب دکتر همایون نادریان به عنوان عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم تشریح دانشگاه در تاریخ 93/3/11

ابقاء دکتر محمدعلی اطلسی در سمت مدیر گروه آناتومی در تاریخ 93/3/3

انتصاب دکتر محمود صفاری به سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 93/2/17

انتصاب خانم مهندس میترا حنانی به سمت مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 93/2/17

انتصاب آقای سید غلامعباس موسوی به سمت مدیر گروه آمار زیستی واپیدمیولوژی در تاریخ 93/1/20

انتصاب آقای جعفر عسگری به سمت مدیر گروه عمومی در تاریخ 92/8/25

انتصاب آقای دکتر بابک سلطانی به سمت دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه 92/7/8

انتصاب دکتر رضا رزاقی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه در تاریخ 92/7/22

ابقاء خانم دکتر منصوره مومن هروی در سمت مدیرگروه عفونی در تاریخ 91/12/19

انتصاب آقای دکتر حمیدرضا بنفشه به سمت مدیرگروه مطالعات اعتیاد دانشگاه در تاریخ 91/11/3

 انتصاب آقای دکتر محمدرضا شریف به سمت مدیرگروه اطفال در تاریخ 91/11/2

 انتصاب آقای دکتر غلامرضا خسروی به سمت مدیرگروه جراحی تخصصی در تاریخ 91/10/26

 انتصاب آقای دکتر یاسر حمیدیان به سمت مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه در تاریخ 91/10/24

 انتصاب آقای دکتر مجتبی صحت بعنوان مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه در تاریخ 91/10/24

  انتصاب خانم دکتر زهرا چیت سازیان بعنوان مدیر گروه داخلی دانشگاه در تاریخ 91/10/12

  انتصاب آقای دکتر احمد پیروزمند بعنوان سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه در تاریخ 91/7/5

انتصاب آقای دکتر مهدی نورالدینی بعنوان سرپرست کمیته استعدادهای درخشان در تاریخ 91/7/4

  انتصاب  آقای مهندس یداله رمضانی بعنوان مدیر گروه  بهداشت عمومی در تاریخ 91/6/30

 انتصاب  آقای مهندس حسین اکبری بعنوان مدیر گروه  آمار زیستی و اپیدمیولوژی در تاریخ 91/6/30

  انتصاب آقای دکتر محمد علی اطلسی مسئول دانشجویان   phD by research

  انتصاب  آقای دکتر محمد علی صبا دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه 91/5/4

  انتصاب خانم دکتر زهرا میدانی بعنوان معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 91/2/17

  انتصاب خانم فرزانه صابری بعنوان معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی در تاریخ 91/2/2

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر