یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

11:02:49 PM 1396 / 08 / 26
 

انتصاب دکتر سید علیرضا طلائی زواره به سمت مدیر امور دانشجویی دانشگاه در تاریخ 96/08/01

انتصاب دکتر ابوالفضل شجاعی به سمت سرپرست بیمارستان نقوی در تاریخ 96/07/02

انتصاب دکتر داود آقادوست به سمت سرپرست بیمارستان متینی در تاریخ 96/06/22

انتصاب دکتر علی صابر به سمت مدیر گره اخلاق پزشکی دانشگاه در تاریخ 96/05/21

ابقاء دکتر مهرداد فرزندی پور در سمت مدیر گره فن آوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ 96/05/19

ابقاء دکتر مرتضی سلیمیان در سمت مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه در تاریخ 96/05/19

ابقاء دکتر مجتبی صحت در سمت مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه در تاریخ 96/05/02

انتصاب دکتر حسن رجبی مقدم به سمت مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه درتاریخ 96/04/24

انتصاب دکتر حسین نیک زاد به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 96/03/27

ابقاء دکتر فرشته بهمنی در سمت مدیر گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه در تاریخ 96/03/13

انتصاب دکتر کمال اصالت منش به سمت مدیر گروه داخلی در تاریخ 96/01/28

انتصاب دکتر عباس تقوی اردکانی به سمت سرپرست دانشکده پزشکی در تاریخ 95/12/21

انتصاب دکتر ابراهیم کوچکی به سمت سرپرست دانشگاه در تاریخ 95/12/14

انتصاب دکتر مهرداد مهدیان به سمت سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه در تاریخ 95/11/30

انتصاب دکتر حامد یزدان پناه به سمت سرپرست بیمارستان نقوی در تاریخ 95/10/19

انتصاب دکتر سید امیر حسن متینی به سمت سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در تاریخ 95/10/15

انتصاب دکتر مهدی نورالدینی به سمت معاون آموزشی و پژوهشی پردیس خودگردان دانشگاه در تاریخ 95/10/13

انتصاب دکتر محمدعلی سعادتی به سمت سرپرست بیمارستان متینی در تاریخ 95/08/02

انتصاب دکتر محمدعلی اطلسی به سمت سرپرست پردیس خودگردان دانشگاه در تاریخ 95/07/15

ابقاء خانم زهرا تقربی در سمت مدیر گروه پرستاری مدیریت مبهداشت دانشگاه در تاریخ 95/06/07

انتصاب دکتر همایون نادریان به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه در تاریخ 95/03/22

انتصاب دکتر افشین احمدوند به سمت مدیر گروه روانپزشکی در تاریخ 95/03/17

ابقاء دکتر اعظم مصداقی نیا در سمت مدیر گروه فارماکولوژی دانشگاه برای مدت دو سال در تاریخ 95/03/09

ابقاء دکتر مهران محسنی در سمت مدیر گروه فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشگاه در تاریخ 95/03/09

انتصاب آقای مهرداد مهدیان به سمت مدیر گروه هوشبری دانشگاه به مدت دو سال در تاریخ 95/03/09

انتصاب دکتر محمد حاجی جعفری به سمت سرپرست معاونت درمان دانشگاه در تاریخ 95/02/15

ابقاء خانم فاطمه عباس زاده در سمت مدیر گروه مامایی دانشگاه در تاریخ 95/02/13

ابقاء دکتر محسن تقی زاده در سمت مدیر گروه تغذیه به مدت دوسال در تاریخ 95/01/25

ابقاء دکتر سید علی مسعود در سمت مدیر گروه نورولوژی به مدت دوسال در تاریخ 95/01/25

ابقاء دکتر داود آقادوست در سمت مدیر گروه چشم به مدت دوسال در تاریخ 95/01/11

ابقاء دکتر حمیدرضا بنفشه  در سمت مدیر گروه مطالعات اعتیاد به مدت دوسال در تاریخ 95/01/05

ابقاء دکتر عبداله امیدی در سمت مدیر گروه روانشناسی بالینی به مدت دوسال در تاریخ 95/01/05

ابقاءدکتر طاهره خامه چیان در سمت مدیر گروه پاتولوژی دانشگاه به مدت دو سال در تاریخ 94/12/22

انتصاب مهندس عباس بهرامی به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت در تاریخ 94/12/20

ابقاء دکتر محمد افشار در سمت مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه به مدت دو سال در تاریخ 94/10/15

انتصاب دکتر حمیدرضا گیلاسی به سمت سرپرست معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه در تاریخ 94/10/02

انتصاب دکتر عباس ارج به سمت معاون آموزش بالینی و تخصصی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/09/23

انتصاب دکتر ابراهیم کوچکی به سمت سرپرست دانشکده پزشکی در تاریخ 94/09/14

انتصاب دکتر احمد خورشیدی به سمت معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/07/22

انتصاب دکتر نگین مسعودی علوی به سمت سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 94/08/9

ابقاء حجت الاسلام و المسلمین یوسفی در سمت مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه در تاریخ 94/8/3

انتصاب مهندس محسن فرهادپور به سمت کارشناس مسئول مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 94/7/20

انتصاب دکتر حمیدرضا گیلاسی به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت در تاریخ 94/7/16

انتصاب مهندس محمد صباحی به سمت مدیریت مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی در تاریخ 94/7/9

انتصاب دکتر ایراهیم کوچکی به سمت معاون آموزش بالینی و تخصصی دانشکده پزشکی در تاریخ 94/5/26

انتصاب دکتر مرتضی سلیمیان به سمت مدیر گروه علوم آزمایشگاهی در تاریخ 94/4/13

انتصاب دکتر محسن تقدسی به سمت مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی برای مدت دو سال در تاریخ 94/4/1

ابقاء خانم دکتر فریبا رایگان در سمت مدیر گروه بیماری های قلب و عروق برای مدت دو سال در تاریخ 94/3/28

انتصاب خانم دکتر فاطمه عصاریان به سمت معاون آموزشی بیمارستان کارگرنژاد در تاریخ 94/3/5

انتصاب دکتر مهرداد فرزندی پور به سمت مدیری گروه فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه در تاریخ 94/2/13

انتصاب دکتر علی محمد شکیبا به سمت دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه در تاریخ 94/1/20

انتصاب دکتر مهران محسنی به سمت مدیر گروه فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشگاه در تاریخ 94/1/19

انتصاب دکتر اسماعیل فخاریان به سمت قائم مقام رئیس دانشگاه در امور آموزشی و درمانی در تاریخ 94/1/18

انتصاب آقای محمدرضا افاضل به سمت مشاور و مدیر حوزه ریاست دانشگاه در تاریخ 93/12/19

انتصاب دکتر علیرضا عابدی به سمت معاون آموزشی بیمارستان نقوی در تاریخ 93/12/17

انتصاب دکتر حمیدرضا بنفشه به سمت سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه در تاریخ 93/12/6

انتصاب دکتر ابوالفضل اعظمی به سمت مدیر فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه در مورخ 93/11/4

انتصاب دکتر مهران شریفی به سمت سرپرستی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی در تاریخ 93/11/5

انتصاب دکتر مهدی شاعری به سمت معاون آموزشی بیمارستان متینی در تاریخ 93/10/29

انتصاب دکتر داورخواه ربانی به سمت مدیر گره بهداشت محیط در تاریخ 93/10/21

انتصاب خانم مهندس میترا حنانی به سمت مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه در تاریخ 93/9/17

انتصاب دکتر زهرا میدانی به سمت قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در تاریخ 93/9/11

انتصاب خانم زهره سادات به سمت سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه در تاریخ 93/8/15

انتصاب دکتر رزاقی، صفاری، فخاریان، مطلبی، سلامی، اصغرزاده، حمیدی و افاضل به سمت عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

ابقاء دکتر اژدر حیدری به سمت مدیریت گروه فیزیولوژی دانشگاه در تاریخ 93/8/8

 ابقاء مهندس  یداله رمضانی به سمت مدیریت گروه بهداشت عمومی دانشگاه در تاریخ 93/8/5

انتصاب دکتر رضا رزاقی به عنوان عضو شورای تخصصی، فناوری و پژوهشی دانشگاه در تاریخ 93/2/31

انتصاب دکتر حمیدرضا صابری به عنوان عضو شورای تخصصی، فناوری و پژوهشی دانشگاه در تاریخ 93/5/18

انتصاب دکتر ابوالفضل اعظمی به سمت مدیر توسعه فن آوری سلامت دانشگاه در تاریخ 93/5/15

ابقاء دکتر فاطمه رنگرز جدی در سمت مدیر توسعه آموزش در دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 93/5/4

انتصاب سید حمیدرضا سیدی به سمت عضو شورای تخصصی، آموزشی دانشگاه در تاریخ 93/5/4

انتصاب دکتر سید محسن رضوی زاده به سمت به سمت عضو شورای تخصصی، آموزشی دانشگاه در تاریخ 93/4/21

انتصاب آقای سید حمیدرضا سیدی به سمت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 93/4/10

انتصاب دکتر رضا رزاقی به عنوان عضو کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و رئیس کمیته آموزش دانشگاه در تاریخ 93/4/7

انتصاب دکتر سید محسن رضوی زاده به سمت سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کاشان در تاریخ 93/3/29

انتصاب دکتر همایون نادریان به عنوان عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم تشریح دانشگاه در تاریخ 93/3/11

ابقاء دکتر محمدعلی اطلسی در سمت مدیر گروه آناتومی در تاریخ 93/3/3

انتصاب دکتر محمود صفاری به سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 93/2/17

انتصاب خانم مهندس میترا حنانی به سمت مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 93/2/17

انتصاب آقای سید غلامعباس موسوی به سمت مدیر گروه آمار زیستی واپیدمیولوژی در تاریخ 93/1/20

انتصاب آقای جعفر عسگری به سمت مدیر گروه عمومی در تاریخ 92/8/25

انتصاب آقای دکتر بابک سلطانی به سمت دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه 92/7/8

انتصاب دکتر رضا رزاقی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه در تاریخ 92/7/22

ابقاء خانم دکتر منصوره مومن هروی در سمت مدیرگروه عفونی در تاریخ 91/12/19

انتصاب آقای دکتر حمیدرضا بنفشه به سمت مدیرگروه مطالعات اعتیاد دانشگاه در تاریخ 91/11/3

 انتصاب آقای دکتر محمدرضا شریف به سمت مدیرگروه اطفال در تاریخ 91/11/2

 انتصاب آقای دکتر غلامرضا خسروی به سمت مدیرگروه جراحی تخصصی در تاریخ 91/10/26

 انتصاب آقای دکتر یاسر حمیدیان به سمت مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه در تاریخ 91/10/24

 انتصاب آقای دکتر مجتبی صحت بعنوان مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه در تاریخ 91/10/24

  انتصاب خانم دکتر زهرا چیت سازیان بعنوان مدیر گروه داخلی دانشگاه در تاریخ 91/10/12

  انتصاب آقای دکتر احمد پیروزمند بعنوان سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه در تاریخ 91/7/5

انتصاب آقای دکتر مهدی نورالدینی بعنوان سرپرست کمیته استعدادهای درخشان در تاریخ 91/7/4

  انتصاب  آقای مهندس یداله رمضانی بعنوان مدیر گروه  بهداشت عمومی در تاریخ 91/6/30

 انتصاب  آقای مهندس حسین اکبری بعنوان مدیر گروه  آمار زیستی و اپیدمیولوژی در تاریخ 91/6/30

  انتصاب آقای دکتر محمد علی اطلسی مسئول دانشجویان   phD by research

  انتصاب  آقای دکتر محمد علی صبا دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه 91/5/4

  انتصاب خانم دکتر زهرا میدانی بعنوان معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 91/2/17

  انتصاب خانم فرزانه صابری بعنوان معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی در تاریخ 91/2/2

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر