دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:51:29 AM 1398 / 01 / 01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر