من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:54:42 AM 1397 / 07 / 02
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر