من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:32:38 AM 1397 / 05 / 24
 

 

اسامی کارکنان شاغل درحوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

نوع استخدام

1

اصغر فلاح

کارشناسی ارشد

رسمی

2

فرحناز جهانگیر

کارشناسی ارشد

رسمی

3

منیژه قامتی

کارشناسی ارشد

رسمی

4

عباسعلی تقی زاده

کارشناس

رسمی

5

سید محسن میری

کارشناس

رسمی

6

محسن فرهادپور

کارشناس

قراردادی

7

منیره دهقانی کارشناس قراردادی

8

مریم بابایی

کارشناس

رسمی

9

لیلا یزدا ن نیا

کارشناس

پیمانی

10

مریم صبوری

کارشناس

رسمی

11

زهرا نعمتی

کارشناس

رسمی

12

سید مهدی متولیان

دیپلم

قرار دادی

13

نرگس حلاج باشی

کارشناس

قراردادی

14

میترا بیگلری

کاردان

رسمی

15

مولود رسالت منش

کارشناس

قرار دادی

16

سید حسین لاجوردی 

فوق دیپلم 

رسمی

17

معصومه قند دوست

دیپلم

قراردادی

18
 
زینب نوبختی کارشناس طرحی

19

ملیحه تعظیمی فر

دیپلم

قراردادی

20

حسین سلمان طاهری 

کارشناس 

قرار دادی 

21

سید عباس هاشمی

دیپلم

قراردادی

22

سید احمد اخوان

دیپلم

قرار دادی

23

سید علیرضا تخت فیروزه

سیکل

قرار دادی

24

داود حسنارودی

راهنمایی قرار دادی
25

رویا سیدی رضوانی

کارشناس

قراردادی

26 لیلا سحرخوان کارشناس پیمانی
 
27 زهره ابوالحسنی کارشناس پیمانی
 
 
 
به روز رسانی 97/02/18
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر