دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:49:47 AM 1398 / 08 / 01
 

پرسنل معاونت آموزشی به تفکیک واحد، سمت، مدرک تحصیلی، نوع استخدام

دفتر معاونت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت/شرح وظیفه مدرک تحصیلی نوع استخدامی
1 سید محسن میری مسئول دفتر کارشناس رسمی
2 سید عباس هاشمی منشی دفتر کارشناس قراردادی
3 زینب نوبختی کمک کارشناس کارشناس طرحی
4 ملیحه تعظیمی فر دبیرخانه دیپلم قراردادی
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1 مهندس محسن فرهادپور کارشناس مسئول کارشناس قراردادی
2 سید احمد اخوان منشی - بایگان دیپلم قراردادی
3 عباسعلی تقی زاده کارشناس نقل و انتقالات کارشناس رسمی
4 مهندس زهرا نعمتی کارشناس انفورماتیک و امتحانات کارشناس رسمی
5 منیژه قامتی کارشناس فارغ التحصیلان کارشناس ارشد رسمی
6 سید مهدی متولیان کارشناس فارغ التحصیلان دیپلم قراردادی
7 مریم صبوری کارشناس تحصیلات تکمیلی کارشناس رسمی
8 حسین عاملی کارشناس تحصیلات تکمیلی کارشناس ارشد رسمی
9 منیر دهقانی کارشناس خدمات آموزشی کارشناس پیمانی
10 معصومه قنددوست دبیرخانه دیپلم قراردادی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
1 رویا سادات سیدی کارشناس پایش برنامه عملیاتی/برنامه ریزی درسی کارشناس قراردادی
2 زهره ابوالحسنی کارشناس واحد توانمندسازی کارشناس رسمی
3 دکتر سمیه نادی کارشناس واحد پژوهش در آموزش / ارزشیابی دکتری رسمی
4 لیلا سحرخوان کارشناس واحد استعدادهای درخشان کارشناس رسمی
5 منیر دهقانی کارشناس واحد المپیاد کارشناس پیمانی
  مولود رسالت منش متصدی امور دفتر و بایگان کارشناس قراردادی
مرکز امور هیات علمی
1 اصغر فلاح مسئول کارگزینی هیات علمی کارشناس ارشد رسمی
2 لیلا یزدان نیا کارشناس بانک اطلاعات اعضای هیات علمی کارشناس رسمی
3 زهره ابوالحسنی کارشناس مرکز امور هیات علمی کارشناس رسمی
4 سید حسین لاجوردی کارشناس مرکز امور هیات علمی دیپلم رسمی
5 سمیه مساح کمک کارشناس مرکز امور هیات علمی کارشناس قراردادی
مرکز آموزش مداوم
1 سید محسن میری معاون مرکز کارشناس رسمی
2 فرحناز جهانگیر کارشناس اجرا، ارزشیابی کارشناس ارشد رسمی
3 مولود رسالت منش کاربر سامانه کارشناس قراردادی
مرکز آموزش مجازی
1 فرزانه نیکفرد کارشناس کارشناس قراردادی
مرکز امور بین الملل
1 احمد ربانی پور کارشناس کارشناس پیمانی
گروه تربیت بدنی
         
گروه معارف
1 حسین نسائی کارشناس گروه کارشناس قراردادی
گروه زبان
1 کبری حفیظیان کارشناس گروه کارشناس رسمی
امور مالی
1 مریم بابایی مسئول امور مالی کارشناس رسمی
2 حسین سلمان حسابدار کارشناس پیمانی
3 نرگس حلاج باشی حسابدار- حقوق و مزایا کارشناس پیمانی
4 میترا بیگلری کارپرداز دیپلم رسمی
امور اداری
1 طیبه صبوری مسئول امور اداری کارشناس رسمی
امور عمومی
1 سید عباس هاشمی مدیر امور عمومی دیپلم قراردادی
2 رضا تخت فیروزه متصدی خدمات دیپلم قراردادی
3 داوود حسنارودی متصدی خدمات سوم راهنمایی قراردادی
 
به روز رسانی 97/06/04
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر