دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:08:19 PM 1398 / 07 / 29
 

اهم مصوبات شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391

اردیبهشت ماه:

1- با توجه به محدودیت کادر هیئت علمی ، کمبود فضای فیزیکی و با عنایت به نقشه جامع سلامت دانشگاه ، پذیرش دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در سال 91 منتفی شد.

2- در خصوص بازنگری فرم تمام وقتی مقرر شد مبنای محاسبه بر اساس فرمول ذیل باشد:

13% پژوهشی (5/1*) + 30% آموزشی (5/1*)+ 10% نظر دانشکده مربوطه + 15% حضور فیزیکی + 10% نظر معاونت آموزشی دانشگاه

3- با عنایت به اهمیت آموزش تربیت بدنی و به منظور ارتقاء جایگاه آن در سیستم آموزشی و جایگاه آن در علوم توانبخشی، مقرر شد که گروه تربیت بدنی مستقل و از گروه عمومی  منتزع و زیر نظر دانشکده پزشکی اداره شود.

4- نظر به اهمیت دروس آمار زیستی و اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت، این گروه مستقل و از گروه بهداشت عمومی منتزع گردید.

خرداد ماه:

1- نظر به اهمیت ارزشیابی تحصیلی دانشجویان ، گزارش مبسوطی از وضعیت موجود توسط سرپرست اداره مشاوره گزارش و مقرر شد در هر نیمسال تحصیلی میزان افت تحصیلی طبق استانداردهای موجود توسط دانشکده ارسال و آنالیز و برنامه ریزی و راهکارهای لازم از طرف اداره مذکور پیشنهاد گردد.

2- درخواست دانشکده پرستاری مامایی مبنی بر ارائه کارآموزی جهت دانشجویان اتاق عمل در تابستان 91 مطرح و با قبول کلیه مسئولیت ها توسط دانشکده مربوطه موافقت شد.

3- نیازهای استخدامی جهت تکمیل کادر هیئت علمی و طرح در فراخوان در شهریور 91 به شرح ذیل به تصویب رسید.

رادیولوژیست –انکولوژی اطفال-بهداشت حرفه ای-فوق تخصص نوزادان-فیزیولوژی پزشکی- مدیریت اطلاعات بهداشتی-بیوشیمی- زبان- از هر کدام یک نفر

4- با تشکیل گروه روانشناسی بالینی در دانشکده پزشکی موافقت بعمل آمد. همچنین مقرر شد منبعد کلیه دروس روانشناسی دانشگاه زیر نظر گروه فوق برنامه ریزی شده و ضمنا کارشناسی مربوطه نیز از دانشکده بهداشت به این گروه منتقل گردد.

5- مقرر گردید کمیته اساتید مشاور در معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص وحدت رویه معادل سازی تصمیم گیری نماید.

6- مقرر شد واحد معادل رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی معادل 5/2 واحد در هر نیمسال و مسئولیت درس به ازای هر درس کامل (جدای از تعداد واحد آن) معادل 25/. واحد (بیست و پنج صدم واحد) اعلام گردد.احتساب واحد فوق مشروط به تائید مدیر گروه دانشکده مربوطه می باشد.

 تیرماه:

تقویم دانشگاهی سال 92/91 به شرح ذیل به تصویب رسید.

نیمسال اول

 • ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی                  15/6/91 لغایت 28/6/91
 • شروع کلاسها                                         1/7/91
 • حذف و اضافه                                         15/7/91 لغایت 16/7/91
 • حذف اضطراری                                      18/9/91 لغایت 19/9/91
 • پایان کلاسها                                          19/10/91   
 • امتحانات                                               24/10/91 لغایت 10/11/91

نیمسال دوم

 • ثبت نام و انتخاب واحد                              1/11/91 لغایت 12/11/91
 • شروع کلاسها                                           14/11/91
 • حذف و اضافه                                           28/11/91 لغایت 29/11/91
 • حذف اضطراری                                         16/2/92 لغایت 17/2/92
 • پایان کلاسها                                            22/3/92
 • امتحانات                                                 29/3/92 لغایت 14/4/92   

2- مقرر گردید جهت راحتی و اسایش دستیاران و استفاده موثر ار حضور حداکثری اساتید گروههای دارای دستیاری در امتحان ارتقائ و حفظ جایگاه دانشگاه، پی گیری های لازم جهت برگزاری امتحان د ردانشگاه انجام و پیشنهاد گردد که در صورت امکان سوالات ارتقاء با حضور و نظارت حراست دانشگاه از اصفهان تحویل و در خصوص برگزاری امتحان اقدام گردد.

 مردادماه:

 1-عطف به نامه شماره 47/19/1/29/پ مورخ 4/5/91 مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه در خصوص لزوم پیگیری ماده 10 و 11 مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای عالی اشتغال و ایجاد واحدهای درسی کار آفرینی برای دانشجویان، مقرر شد این مهم در صورت امکان در قالب کارگاههایی آموزشی دردانشکده ها برای دانشجویان برگزار گردد.

2- عطف به نامه شماره 1244 مورخ 31/4/91 دکتر سید عباس حسینی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع در خصوص بررسی راه اندازی رشته های بین المللی در قمصر کاشان،  مقرر شد موضوع از طریق دانشکده های تابعه پیگیری و نتیجه اعلام گردد.

شهریور ماه:

1-    عطف به نامه شماره 47/19/1/29/پ مورخ 4/5/91 مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه در خصوص لزوم پیگیری ماده 10 و 11 مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای عالی اشتغال و ایجاد واحدهای درسی کار آفرینی برای دانشجویان، مقرر شد این مهم در صورت امکان در قالب کارگاههایی آموزشی دردانشکده ها برای دانشجویان برگزار گردد.

2-  عطف به نامه شماره 1244 مورخ 31/4/91 دکتر سید عباس حسینی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع در خصوص بررسی راه اندازی رشته های بین المللی در قمصر کاشان،  مقرر شد موضوع از طریق دانشکده های تابعه پیگیری و نتیجه اعلام گردد.

مهرماه:

1-  موضوع استعدادهای درخشان ، در خصوص احراز شاگرد اولی دانشجویی که انتقالی از سایر دانشگاهها باشد، بحث گردید و مقرر گردید طبق آئین نامه و مقررات موجود ، با خروجی این دانشگاه ارزیابی و در صورت کسب امتیاز شاگرد اولی، معرفی گردد. ضمنا جهت پرهیز از هر گونه شائبه ایی در این خصوص و در صورت صلاحدید ، در چنین مواردی شاگرد دومی نیز جهت بهره مندی از امتیاز آن برای ورود به مقاطع بالاتر معرفی گردند.

1-    موضوع درخواست گروه معارف و طرح مشکلات آن، در حضور مدیر گروه مربوطه مطرح و مقرر گردید:

الف- تعداد دانشجویان هر کلاس حداقل 40 و حداکثر 45 نفر باشد.

ب- اگر تعداد دانشجو پذیرفته شده یک دوره در یک رشته از عددهای فوق تجاوز کرد جهت تشکیل یک کلاس بلامانع است.

ج- اولویت انتخاب درس با دانشجویی است که گروه مربوطه یا دانشکده مربوطه آن درس را ارائه داده است.

د- برنامه های گروه معارف از نظر حضور اساتید و کلاس های درس فیکس گردد.

ه- جهت محاسبه حق التدریس اساتید گروه، سنوات پایه آنان از طرف گروه ارسال و محاسبه گردد.

و- جلسات هماهنگی با مسولین آموزشی اداره کل و دانشکده ها از طرف گروه معارف تشکیل گردد.

3- موضوع انتزاع گروه جراحی تخصصی از عمومی مطرح و مقرر شد که به صورت مستقل شامل ارتوپدی، ارولوژی و نروسرجری تشکیل گردد.

4- مقرر شد اعضاء هیئت علمی جدید به جهت کسب ارتقاء سالیانه در سال اول ملزم به گذراندن کارگاههای روش تحقیق و تدریس باشند.

آبان ماه:

1-   در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها از جوانب مختلف ، مزایا و معایب مطرح و با توجه به اظهار نظردانشکده های تابعه ، با نظر موافق به هیئت رئیسه ارسال می گردد.

2- در خصوص تدریس اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه در دانشگاههای دیگر مجددا" مصوبه قبلی (سهم حق التدریس70% هیئت علمی و 30% دانشگاه) یادآوری و بر انجام آن تاکید گردید.

3-   در خصوص آیین نامه مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 19/4/91 موضوع نامه 171/523/د مورخ 1/5/91 دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص مجوز شرکت در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی با باقی ماندن حداکثر 5 واحد درسی دانشجویان پزشکی ، مقرر گردید راهکاراجراء آن به دانشکده پزشکی محول و جهت تصویب نهایی به این شورا ارجاع گردد.

4- در خصوص طرح تعطیلی پنجشنبه ها ، مجددا طرح مزبور مطرح و با توجه به بررسیهای بعمل آمده ، مجددا نظر موافق مورد تاکید قرار گرفت.

5-  با عنایت به مصوبه کمیته مبارزه با مواد مخدر و اهمیت آموززش پیشگیری در جوانان و دانشجویان، و با توجه به اینکه اساتید دانشگاه به عنوان مشاور دانشجویان د راین زمینه نقش مهمی دارند، کارگاهی یک روزه به منظور آشنایی با جوانب مختلف معضل فوق جهت اعضاء هیئت علمی برگزار گردد. مسئولیت اجرای این کارگاه و برنامه ریزی محتویی آن به عهده آقای دکتر امیدی از گروه روانشناسی بالینی می باشد.

6-   جهت تشکیل پرونده سلامت پرسنل دانشکده های تابعه، مقرر شد مکان فیزیکی آن (با مسئولیت آقای افاضل) و تعیین پزشک آن (با مسئولیت آقای دکتر مطلبی) برنامه ریزی و با هماهنگی دانشکده ها در اسرع وقت انجام پذیرد.

آذر ماه :

1-    با توجه به نوسانات نرخ ارز، مقرر شد شهریه دانشجویان خارجی از وزارتخانه متبوع استعلام و تا حصول نتیجه طبق روال قبل ادامه داشته باشد.

1-    با عنایت به درخواست دانشکده پیراپزشکی مبنی بر استفاده از فیلد های کارآموزی بیمارستانها و آزمایشگاههای جنرال که مورد تائید دانشکده و گروه آموزشی مربوطه می باشند. موضوع مطرح و با توجه به محدودیت های فیلدکارآموزی در کاشان و با رعایت برآوردن انتظارات کمی و کیفی آموزشی و مشروط به نظارت قانونمند و در چارچوب ضوابط موافقت بعمل آمد

2-    در خصوص ظرفیتهای کنکور سراسری سال 92، طبق نظر دانشکده اقدام شود. صرفا در خصوص پرستاری مقرر شد که در هر ورودی 70% اختصاص به آقایان و 30% به دختران داشته باشد. سایر موارد طبق نظر دانشکده ها عمل شود.

3-    بنا بر گزارش مسئول محترم مرکز امور هیئت علمی مقرر شد:

الف- سردبیری مجله Nursing  معادل 3 واحد برای هر نیمسال

 ب- مسئول EDOدر هر دانشکده معادل 2 واحد برای هر نیمسال در نظر گرفته و در کارنامه فعالیت روزانه  اعضاء هیئت علمی محاسبه و معادل سازی شود.

دیماه:

1-    جهت پایش حق التدریس دانشکده ها و چگونگی انتخاب مدرسین در این بخش ، مقرر شد کمیته حق التدریس تشکیل و ضوابط کمیت و کیفیت آن مورد بررسی و ضوابط آن اجرایی شود.

2-    مقرر گردید جهت اولین فراخوان در برنامه های آتی، دانشکده ها نیازسنجی خود را انجام و به معاونت آموزشی اعلام نمایند.

3-    عطف به صورتجلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی و موسسات پزشکی و موازین شرع مقدس ، مورخ 9/8/91، مقرر شد دانشکده پزشکی بررسیهای لازم را در این خصوص انجام و نتایج را اعلام نماید.

4-    موضوع اعلام ظرفیت کنکور سراسری سال 92 در رشته های مختلف دانشگاه ، مطابق با اعلام نظر دانشکده های مربوطه به شرح ذیل اعلام

رشته

دوره

نیمسال اول

نیمسال دوم

پزشکی

روزانه

60

0

پزشکی

روزانه

0

0

دندانپزشکی

روزانه

0

25

پرستاری

روزانه

45

0

پرستاری

روزانه

0

0

علوم تغذیه

روزانه

20

0

مامایی

روزانه

20

0

اتاق عمل

روزانه

20

0

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

روزانه

20

0

علوم آزمایشگاهی

روزانه

20

0

هوشبری

روزانه

0

0

مهندسی بهداشت حرفه ای

روزانه

25

0

کارشناسی بهداشت عمومی

روزانه

25

0

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

روزانه

20

0

مهندسی بهداشت محیط

روزانه

25

0

·        مقرر شد در کارشناسی ناپیوسته دانشگاه در سال 92 پذیرش نداشته باشد.

بهمن ماه :

1-     بعضی واحدها ی درسی رشته دندانپزشکی ، ارائه آنها به صورت زیر مورد تایید قرار گرفت.

نظر گروههای آموزشی علوم تشریح ، پاتولوژی، بیوشیمی در مورد نحوه ارائه دروس مربوطه به شرح زیر مورد موافقت قرار گرفت.

نیمسال اول :آناتومی عمومی 2 واحد ( 5/1 واحد تئوری ، 5/. واحد عملی)-بیوشیمی (1) 2 واحد –
نیمسال دوم : بافت شناسی عمومی 2 واحد ( 5/1 واحد تئوری ، 5/. واحد عملی ) -  جنین شناسی 1 واحد –بیوشیمی (2) 2 واحد- بیوشیمی عملی 1 واحد- رادیولوژی (1) 3 واحد

نیمسال سوم :آناتومی سروگردن 2 واحد ( تئوری 2 واحد ، 1 واحد عملی )، آناتومی عمومی پیش نیاز

 بافت شناسی دهان و دندان ، (تئوری 2 واحد ، عملی 1 واحد ) پیش نیاز عمومی –فیزیولوژی (2) 2 واحد-فیزیولوژی عملی 1 واحد

نیمسال چهارم :آناتومی اعصاب 2 واحد (5/1 واحد تئوری ، 5/. واحد عملی )

-        آزمایشگاه فیزیولوژی :1 واحد

2-     گزارش سرپرست محترم مرکز امور هیئت علمی در خصوص معادل سازی ها فعالیت های اجرایی اعضای هیئت علمی مطرح و به صورت زیر موافقت گردید :

-         راه اندازی NICUمعادل 4 واحد

-         راه اندازی دستیاری رادیولوژی معادل 6 واحد

-         مدیریت اجرایی نشریه تروما معادل 3واحد هر نیمسال

3-     مقرر گردید کلیه امور تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و PhDاعم از انتخاب واحد ،تشکیل کلاس ، برگزاری امتحان و جلسات دفاع گزارش نمره کما فی السابق در دانشکده های مربوطه انجام پذیرد.

4-     مفاد مصوبات کمیته حق التدریس دانشگاه  مورخ27/10/91 مورد تایید قرار گرفت.

مفاد مصوبات کمیته حق التدریس:

1.       پرداخت حق التدریس به کارکنان غیر عضو هیئت علمی خارج از شیفت موظفی و برنامه کاری بلامانع است.

2.       پرداخت حق التدریس به آندسته از کارکنان که حسب وظیفه شغلی مسئولیتی در آموزش دانشجو ندارند لیکن بدلیل نیاز به مهارتهای عملی آنان دانشجو باید در کنار آن به کسب مهارت و تجربه بپردازد با اعمال ضریب 5/0 تا 2/0 بلامانع است (تشخیص ضریب با توجه به نوع کار تعیین شده و بر عهده معاونین آموزشی دانشکده ها می باشد).

3.       پرداخت حق التدریس به آندسته از کارکنانی که حسب وظیفه شغلی و سازمانی در مشاغل مرتبط با آموزش کار می کنند خارج از سرویس اداری بلامانع است.

4.       کارکنانی که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ماموریت تحصیلی بسر می برند موظف به تدریس تا 8 واحد نظری می باشند.

5.       پرداخت حق التدریس مازاد ( مازاد بر 18 ساعت تدریس در هفته ) بر وظائف موظفی کارشناسانی که در فیلدهای آموزشی کار می کنند بلامانع است.

6.       پرداخت حق التدریس به کارشناسان تخصصی حسب تشخیص مسئول مستقیم و معاونت آموزشی دانشکده در ساعت اداری تا سقف 4 ساعت در هفته بلامانع است. برای بیش از 4 ساعت تدریس هفتگی اخذ مرخصی ساعتی ضروری است.

7.       اعمال قانون ضریب 5/1 و 2 برای دروسی که برای اولین بار در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می گردد صرفا برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه قانونی و جاری است ( این قانون مشمول سایر مدرسین اعم از کارکنان غیر هیئت علمی و اساتید مدعو نمی شود ).

8.       مقرر گردید افراد بورسیه دانشگاه تا سقف 2 واحد بر حسب تشخیص مسئول دانشکده به صورت موظف در هر نیمسال تدریس نمایند.

9.       اعضای هیئت علمی مامور آموزشی که بدون حمایت مالی دانشگاه مشغول به تحصیل هستند حسب نیاز گروه آموزشی مربوطه موظف به تدریس هفتگی 2 واحد می باشند.

10.   اعضای هیئت علمی مامور آموزشی که با حمایت مالی دانشگاه مشغول به تحصیل هستند موظف به 6 واحد تدریس هفتگی می باشند..

11.   اعضای هیئت علمی غیر مامور آموزشی که با حمایت مالی دانشگاه مشغول به تحصیل  هستند تا سقف 10 واحد موظف به تدریس هستند.

12.   بر اساس بند 104 و 108 آئین نامه استخدامی اعضاء هیئت علمی پرداخت حق التدریس مازاد بلامانع می باشد.

(مربی 16، استادیار14، دانشیار12، استاد10)

13.   مقرر شد که کارکنانی که جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر شخصا و یا بصورت مشارکتی با دانشگاه هزینه پرداخت می نمایند در بدو ورود به دوره تحصیلات خود مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی مشخص گردد.

14.   اعطاء بورس به متقاضیان پس از ارزیابی کیفیت تدریس توسط گروه آموزشی و دانشکده مربوطه در طول حداقل یک نیمسال تحصیلی انجام گیرد.

15-     در خصوص بازنگری ظرفیت پذیرش رشته های مختلف ، مقرر شد دانشکده ها نظرات خود را در جلسه آتی در حضور ریاست محترم دانشگاه مطرح نمایند.

اسفندماه:

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید شروع و معاون محترم آموزشی ضمن تقدیر و تشکر از ریاست محترم دانشگاه، ضمن توضیحاتی هدف از تشکیل جلسه در حضور ریاست دانشگاه، استفاده از رهنمودها و استفاده از نظرات ایشان در جهت رفع بعضی از مشکلات آموزشی را عنوان نمودند. در ادامه هر یک از دانشکده های تابعه نظرات خود را در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو ، اجرای مصوبات شورای دانشگاه، ارتقاء در کیفیت آموزش در دوره های کارشناسی، شبانه، مجازی و غیر حضوری عنوان داشتند.

در پایان ریاست محترم دانشگاه ضمن جمع بندی ، و لزوم پیگیری و همکاری جدی تر موارد ذیل خواستار شدند.

-         راه اندازی دانشکده داروسازی

-         راه اندازی رشته های دستیاری قلب، چشم، جراحی اعصاب، کارشناسی ارشد بیوشیمی

-         تکمیل ساختمان دانشکده پرستاری

-         اجرای دقیق تر مصوبات کمیته حق التدریس

-         پیگیری پذیرش یک در میان دانشجو در رشته های اتاق عمل و هوشبری

-         پیگیری و بازنگری اینتگراسیون دروس علوم پایه پزشکی

-         بازنگری در پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ناپیوسته

-         پذیرش مازداد بر ظرفیت دانشجو با شهریه و پیگیری آن

-         پیگیری آموزش مجازی و عملیاتی کردن آن در بعضی از دروس

-         ارائه پیشنهادات سازنده به مسئولین در هر زمینه ای که منجر به ارتقاء گردد.

-         در پایان ریاست محترم ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء شورا، از پیگیری مجدانه طرحها و برنامه های دانشگاه و همکاری و همراهی بیشتررا موجب اعتلا دانشگاه برشمرده و برگزاری جلسات دوره ایی را به این شکل بسیار مثمر ثمر برشمردند.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر