دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:51:03 PM 1398 / 07 / 25
 

 

ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار ((آموزش پزشکی پویا ، حرکتی هوشمندانه در مسیر خودکفایی و تولید ملی)) همسان جشنواره های ادوار گذشته با تاکید بر ارزشهای حاکم از جمله نوآوری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی ، معرفت دینی و تحکیم اخلاق حرفه ای و ارتقاء کیفی آموزشی در اردیبهشت ماه سال 1392 در سطوح دانشگاهی و کشوری برگزار می گردد.

  • پوستر جشنواره مطهری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 محورهای جشنواره

1-1) روشها و فنون آموزشی

2-1) برنامه ریزی آموزشی

3-1) ارزشیابی در آموزش

4-1) مشاوره و راهنمایی تحصیلی

5-1) ساختار آموزشی

6-1) اخلاق در آموزش

7-1) قوانین و مقررات آموزشی

8-1) تولیدات آموزشی

  حیطه های جشنواره:

1-2) تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

2-2) روشها و تکنیکهای آموزشی

3-2) سنجش ، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی

4-2) مرجعیت ، رهبری و مدیریت آموزشی

5-2) مشاوره و راهنمایی

6-2) فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

7-2)  قوانین و مقررات و ساختارهای آموزشی

8-2) محصولات آموزشی

3 –با توجه به گسترش حیطه های مربوطه و افزایش حضور دانشگاهها میزان جوایز آموزشی فرآیندهای برتر نیز افزایش یافته است. فرآیندهای برتر به صورت موضوعی و رتبه دانشگاهی (تیپ یک ، دو و سه) از میان فرآیندهای مطلوب دانشگاهی دریافت شده پس از طی مراحل اول و دوم داوری با کسب حداقل امتیاز انتخاب و به شرح ذیل معرفی می گردند:

1 3  تدوین و بازنگری برنامه آموزشی

دانشگاههای تیپ یک (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ دو (سه فرآیند) دانشگاههای تیپ سه (یک فرآیند) جمعاً 6

2 3 روشها و تکنیکهای آموزشی

دانشگاههای تیپ یک (سه فرآیند) دانشگاههای تیپ دو (چهار فرآیند) دانشگاههای تیپ سه (دو فرآیند) جمعاً 9

3- 3 سنجش ، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی

دانشگاههای تیپ یک (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ دو (سه فرآیند) دانشگاههای تیپ سه (یک فرآیند) جمعاً 6

  • مرجعیت ، رهبری و مدیریت آموزشی

دانشگاههای تیپ یک (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ دو (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ سه (یک فرآیند) جمعاً 5

  • مشاوره و راهنمایی

دانشگاههای تیپ یک (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ دو (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ سه (یک فرآیند) جمعاً 5

6 3 فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

دانشگاههای تیپ یک (یک فرآیند) دانشگاههای تیپ دو (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ سه (یک فرآیند) جمعاً 4

7 3 قوانین و مقررات و ساختارهای آموزشی

دانشگاههای تیپ یک (یک فرآیند) دانشگاههای تیپ دو (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ سه (یک فرآیند) جمعاً 4

8 3 محصولات آموزشی

دانشگاههای تیپ یک (یک فرآیند) دانشگاههای تیپ دو (دو فرآیند) دانشگاههای تیپ سه (یک فرآیند) جمعاً

 4 –فرآیندهایی در مرحله کشوری به عنوان فرآیند برتر براساس توزیع سهمیه جوایز آموزشی در حیطه های مربوطه و تیپ دانشگاهی منتخب می شوند که حدنصاب لازم را بدین قرار کسب نمایند:

الف) دانشگاههای تیپ یک حداقل 50% کل امتیاز براساس جدول امتیاز دهی

ب) دانشگاههای تیپ دو و دانشگاه آزاد اسلامی به میزان 90% امتیاز دانشگاههای تیپ یک

ج) دانشگاههای تیپ سه و دانشکده های علوم پزشکی به میزان 80% امتیاز دانشگاههای تیپ یک

 5 –اسامی اعضاء‌کمیته علمی دانشگاهی ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری می بایست قبل از اعلام فراخوان تا تاریخ 10/8/91 به دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری کشوری تحت عنوان مرکز امور هیات علمی اعلام گردد.

 6 –شرایط پذیرش فرآیندهای دانشگاهی در جشنواره کشوری:

1-6) فرآیندها و محصولات ارسالی بایستی در یکی از حیطه های مورد اشاره ماده 2 باشد.

2-6) از فرآیندهای مطلوب دانشگاهی منتخب کمیته علمی ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاهی باشد.

3-6) هر فرآیند حداقل یک نیم سال تحصیلی اجرا‌ء‌ و مورد ارزشیابی و مورد تائید قرار گرفته باشد که فرم تائیدیه ضمیمه می باشد.

 7 –نحوه ارسال فرآیندهای دانشگاهی به دبیرخانه دائمی جشنواره کشوری:

1-7) فرآیندهای ارسالی جهت شرکت در جشنواره کشوری بایستی پس از تصویب کمیته علمی ابتدا در سامانه جشنواره براساس ((فرمت ارسال خلاصه فرآیندها)) توسط معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس اینترنتی Motahari.behdasht.gov.irبارگذاری شود.

2-7) فرآیندهای بارگذاری شده در سامانه جشنواره توسط دبیرخانه جشنواره بررسی گردیده و نتایج (پس خوراند) آن به دانشگاه جهت رفع نواقص احتمالی اعلام می گردد.

3-7) دانشگاهها موظفند مستندات شامل: 1 –نامه رسمی با تائید و امضاء رئیس دانشگاه 2  – صورتجلسه کمیته علمی دانشگاه به امضاء کلیه اعضاء 3 – فرآیندهای برتر دانشگاهی مورد نظر در قالب فرمت Wordقابل Editو ضمائم مربوطه را اسکن نموده به صورت CDطبق جدول زمانبندی برای انجام داوری به دبیرخانه تحویل نمایند.

4-7) کمیته علمی دانشگاهی جشنواره موظف است اجراء و ارزشیابی هر یک از فرآیندهای ارسالی را تائید نموده و به دبیرخانه کشوری اعلام نمایند.

5-7) دانشگاههای تیپ یک و دانشگاه آزاد اسلامی در هر حیطه حداکثر سه فرآیند و دانشگاههای تیپ دو ، سه و دانشکده های علوم پزشکی ، دانشگاههای علوم پزشکی بقیه ا... و ارتش و دانشگاه شاهد در هر حیطه حداکثر دو فرآیند مطلوب و منتخب را جهت شرکت در جشنواره به طریق یاد شده ارسال فرمایند.

 8 زمانبندی انتخاب فرآیندهای مطلوب دانشگاهی ، ارسال و داوری فرآیندها و اجراء جشنواره:

1-8) فرآیندهای دانشگاهی براساس محورها و حیطه های مشروحه توسط کمیته علمی جشنواره دانشگاهی از تاریخ 1/9/91 الی 15/10/91 بررسی و انتخاب می گردد.

2-8) بارگذاری فرآیندهای مطلوب و منتخب دانشگاهی از 16/10/91 الی 22/10/91 در سامانه دبیرخانه دائمی کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری توسط دانشگاهها انجام می گیرد.

3-8) پس از بررسی اولیه فرآیندها در دبیرخانه جشنواره و اعلام پس خوراند ،‌دانشگاهها موظفند مستندات لازم را در قالب ماده 7 این دستورالعمل تا تاریخ 25/10/91 به دبیرخانه تحویل نمایند.

4-8) داوری مرحله اول از تاریخ 20/11/91 الی 30/11/91 انجام خواهد شد.

5-7) داوری مرحله دوم از تاریخ 15/12/91 الی 25/12/91 صورت می پذیرد.

6-8) چاپ کتاب جشنواره  و چاپ در مجله آموزشی پژوهشی از تاریخ 15/1/92 الی 25/1/92

7-8) مراسم اجرای ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری مصادف با سالگرد مقام شهید استاد مرتضی مطهری برگزار می شود و برنامه اجرایی آن متعاقباً اعلام میگردد.

 

لیست فرآیندهای ارسالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به وزارت متبوع در سال 1391

 

ردیف

نام فرآیند

صاحبان فرایند

1

توانمندسازی کارورزان پزشکی دراحیای قلبی-ریوی باارائه بسته آموزشی تلفیقی

خانم فخرالسادات­ میرحسینی، دکترفریبارایگان، دکتر زینب احمدی­ کیا، خانم پرستو­پورنقشبند، آقای امیرمعتمدنژاد

2

بهبود رضایت دانشجویان از خدمات دانشکده پیراپزشکی گامی در راستای تعالی دانشکده  بر اساس مدل  مدیریت کیفیت اتحادیه اروپا EFQM

دکتر زهرا میدانی، دکتر اکبر علی اصغر زاده، آقای حمید رضا گیلاسی، خانم مریم نزادی، خانم زهرا ناظمیان، خانم سمیه صادقی

3

ارزیابی برنامه های آموزش مداوم

 

خانم فرحناز جهانگیر- آقای سید محسن میری - دکترمحمودسلامی - دکترمحمدعلی صبا-دکتر سید علیرضا مروجی - دکتر رضوان منیری - خانم مریم صبوری - خانم مولود رسالت منش

4

طراحی و راه اندازی کارآموزی تزریقات و سرم درمانی برای دانشجویان مامایی

خانم زهره سادات، خانم فرزانه صابری، خانم معصومه عابدزاده

5

طراحی و راه اندازی کارگاه نحوه ثبت گزارش در پرونده بیمار

خانم معصومه عابدزاده ، خانم زهره سادات، خانم فرزانه صابری

محصولات آموزشی

6

طراحی و ساخت و تعیین تاثیر دستگاه درمان ترکیبی COMBINATION THERAPY(نستور) جهت تسریع  بهبود زخم  صاحب محصول : رسول مختاری

آقای رسول مختاری، دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دکتر نگین مسعودی علوی، آقای سید علیرضا طلایی، دکتر علی اکبر طاهریان، دکتر طاهره مازوچی، دکتر مهدی نوالدینی،

7

طراحی نرم افزار آموزش روش کار در اتاق عمل با کمک کامپیوتر و تعیین تاثیر آن بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ورودی89  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای سعید محمدی ، خانم ندا میرباقر

8

طراحی فیلم آموزشی برای ارتقای نحوه استفاده از دستگاه الکتروشوک

خانم فرزانه مقامی نژاد، خانم طیبه مرادی، دکتر محسن ادیب حاج باقری

 
فرمت ارسال خلاصه فرآیندها

1-عنوان فرآیند:

2- صاحبان فرآیند و همکاران:

3- محل اجرای فرآیند:

4- نام دانشگاه:

5- گروه فرآیندی:

6- تاریخ اجراء (مدت اجرای فرِآیند):

7- مقدمه و بیان مسئله: (بیان اهمیت ، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند براساس نیاز سنجی های انجام شده)

8 – هدف و اهداف اختصاصی:

9- روش اجراء:

10- نتایج : پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند:

11- سطح اثر گذاری ( دانشگاه ، کشوری ، بین المللی):

12 – انطباق سیاست های بالادستی (فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند.)

13- نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکلات اجرائی فرآیند:

14- معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی:

15 – تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند:

16- قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی

17 – استمرار (استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی)

نکته : خلاصه فرآیند حداکثر در پنج صفحه در قالب فرمت Wordقابل Edit‌ باشد.

                                                                                    دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

مرکز امور هیات علمی دبیرخانه کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

1-7) فرآیندهای دانشگاهی براساس محورها و حیطه های مشروحه توسط کمیته علمی جشنواره دانشگاهی از تاریخ 1/9/91الی 15/10/91  بررسی و انتخاب می گردد.

2-7) بارگذاری فرآیندهای مطلوب دانشگاهی از 16/10/91الی 25/10/91 در سامانه دبیرخانه دائمی کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری در مرکز امور هیات علمی انجام می گیرد.

 

  اعضای کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری

  اعضای کمیته اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

 تماس با مرکز:  

کاشان – بلوار قطب راوندی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – معاونت آموزشی دانشگاه – مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی – کد پستی : 81151-87159

تلفن : 5 – 5550021  داخلی  262   

دورنگار : 5578009- 0361

Website:edu.kaums.ac.ir

E.mail :edc.@kaumas.ac.ir
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر