دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

10:48:41 PM 1397 / 08 / 29
 

رئیس مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان :

 • دکتر علی محمد شکیبا - فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق کودکان
 • رتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: shakiba-am@kaums.ac.ir

 

معاون مرکز: سید محسن میری

شرح وظایف:
 1. نظارت بر انجام کلیه امور اجرایی مرکز آموزش مداوم دانشگاه
 2. نظارت بر فعالیت پرسنل  آموزش مداوم
 3. نظارت بر حسن اجرا و پیاده سازی  استانداردهای اعتباربخشی مرکز آموزش مداوم دانشگاه
 4. مدیریت سامانه کشوری آموزش مداوم (کاربران، برنامه ها، کارنامه، اتوماسیون حضورغیاب،  اعتبارات مالی، گزارشات و...)
 5. مدیریت وب سرویس غیر حضوری برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
 6. مدیریت سامانه پیام کوتاه معاونت آموزشی دانشگاه
 7. مسئول صدور گواهی نهایی پنجساله مشمولین قانون آموزش مداوم دانشگاه
 8. کارشناس کمیته تخصیص امتیاز به برنامه های آموزش مداوم( مدیریت جلسات، تدوین گزارشات، ابلاغ مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات و...)
 9. کارشناس کمیته ماده 6 آئین نامه اجرایی ( مدیریت جلسات، تدوین گزارشات، ابلاغ مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات و...)
 10. کارشناس کمیته بررسی برنامه های خارج کشور ( مدیریت جلسات، تدوین گزارشات، ابلاغ مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات و...)
 11. بازنگری مستمر فرآیندهای مرکز آموزش مداوم  در جهت اجرای بهینه امور
 12. تدوین گزاراشات مورد نیاز
 13. پاسخگویی به مراجعین وتکریم اربابان رجوع

کارشناسان مرکز:

شرح وظایف خانم فرحناز جهانگیر:

 1. نیازسنجی پزشکان مشمول قانون آموزش مداوم
 2. تهیه پروپزال نیازسنجی پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 3. تجزیه و تحلیل آماری ارزشیابی مشمولین قانون آموزش مداوم
 4. برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش مداوم
 5. حضور و غیاب و کنترل مشمولین پزشکان و دکترا دفتر آموزش مداوم
 6. صدور گواهی اساتید و فراگیران دفتر آموزش مداوم

اعضای شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر