دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:50:47 AM 1398 / 07 / 22
 

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

رئیس محترم دانشگاه شاهد

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش

  سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره 7469994/آ مورخ 29/9/1388 معاونت محترم آموزشی با عنایت به برگزاری سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار ((دانش پژوهی مبنای تعالی آموزشی)) در اردیبهشت ماه سال 1389 اطلاعیه پیوست جهت اطلاع رسانی کلیه اعضاء هیات علمی و اقدام مقتضی ارسال می گردد . ضمناً شایسته است نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1 – فرآیندهای دانشگاهی براساس موضوعات پنجگانه تا تاریخ 15/12/1388 توسط کمیته علمی دانشگاهی می بایست بررسی و فرآیندهای مطلوب انتخاب گردد.

2 – زمان ارسال فرآیندهای مطلوب دانشگاهی به کمیته علمی کشوری حداکثر تا تاریخ 18/1/1389 خواهد بود . مهلت آن به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

3 – تعداد فرآیندهای ارسالی در هر یک از موضوعهای پنجگانه اعلام شده دانشگاههای تیپ یک ، دو و سه به ترتیب حداکثر سه و دو و یک فرآیند می باشد.

4 – ارزیابی فرآیندهای ارسالی در دو مرحله توسط کمیته علمی صورت می گیرد . در مرحله اول تنها گزارش فرآیند بررسی خواهد شد و دو برابر تعداد اعلام شده فرآیند برتر انتخاب خواهد شد.

5 – در مرحله دوم پس از بررسی کلیه مستندات ارائه شده فرآیندهای برتر کشوری انتخاب خواهد شد.

6 – فرآیندهای برتر کشوری پس از انتخاب در کمیته علمی کشوری در هفته دوم اردیبهشت ماه سال 1389 به دانشگاهها صاحب فرآیند برتر جهت حضور صاحبان فرآیند در جشنواره و ارائه آن اعلام، تا تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

7 – شایسته است جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاهی در هفته اول اردیبهشت ماه سال 1389 جهت تقدیر از صاحبان فرآیندهای مطلوب دانشگاهی برگزار گردد.

 

 اطلاعیه سومین دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر محمد حسین اسدی

رئیس مرکز امور هیات علمی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر