یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

11:03:46 PM 1396 / 08 / 26
 

دوازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و چهارمین جشنواره سراسری آموزشی شهید مطهری از تاریخ  10 الی 12 اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس برگزار گردید

 


محورهای همایش آموزش پزشکی شامل:


•    مرجعیت علمی
•    نقش دانشگاههای علوم پزشکی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور
•    آموزش علوم پزشکی و بصیرت نظام مند دینی
•    عدالت آموزشی
•    آموزش علوم پزشکی پاسخگو به نیازهای نظام سلامت
•    آموزش علوم پزشکی و اخلاق حرفه ای
•    آموزش علوم پزشکی


حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری شامل:


•    تدوین برنامه آموزشی
•    مشاوره و راهنمایی
•    ارزشیابی
•    روشهای نوین آموزشی
•    مدیریت و رهبری آموزشی


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر