دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:38:52 PM 1398 / 04 / 30
 
تماس با دبیرخانه جشنواره شهید مطهری:25-55540021- 031 داخلی 262 
 
آدرس :کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - معاونت آموزشی- کد پستی: 81151- 87159
 
تلفن: 55578010- 031
 
دور نگار: 55578011- 031
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر