دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:18:17 AM 1398 / 07 / 22
 

پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ((تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی)) همزمان با سیزدهمین همایش آموزش پزشکی در اردیبهشت ماه سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران برگزار می گردد. این جشنواره فرآیندهای آموزشی، عموم فعالیتها و محصولات در حوزه آموزش پزشکی را در بر خواهد گرفت.

1 محورهای جشنواره :

1-1) نوآوری و خلاقیت در آموزش علوم پزشکی

2-1) مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

3-1) معرفت دینی و اخلاق حرفه ای

4-1) پیشرفت و عدالت

2 حیطه های جشنواره:

1-2) تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

2-2) روشها و تکنیکهای آموزشی

3-2) سنجش ، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی

4-2) مرجعیت ، رهبری و مدیریت آموزشی

5-2) مشاوره و راهنمایی

6-2) فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

7-2) قوانین و مقررات و ساختارهای آموزشی

8-2) محصولات آموزشی

9-2) سایر حیطه ها

3فرآیندهایی در مرحله کشوری به عنوان فرآیند برتر منتخب می شوند که حدنصابی که توسط کمیته علمی کشوری معین می گردد کسب نمایند. 

5 شرایط پذیرش فرآیندهای دانشگاهی در جشنواره کشوری:

1-5) فرآیندهای ارسالی می بایستی در یکی از حیطه های هشتگانه بند دو باشند.

2-5) جزء فرآیندهای منتخب دانشگاه بوده و منجر به ارتقاء کیفی آموزش علوم پزشکی شده باشند.

3-5) هر فرآیند حداقل یک نیم سال تحصیلی اجراء و مورد ارزشیابی قرار گرفته باشد.

6 نحوه ارسال فرآیندهای دانشگاهی به دبیرخانه دائمی جشنواره کشوری :

1-6) فرآیندهای ارسالی جهت شرکت در جشنواره کشوری بایستی پس از تصویب کمیته علمی ابتداء در سامانه جشنواره توسط معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس اینترنتی که متعاقباً اعلام می گردد،بارگذاری شود.

2-6) فرآیندهای بارگذاری شده در سامانه جشنواره توسط دبیرخانه جشنواره بررسی گردیده و نتایج (پس خوراند) آن به دانشگاه جهت رفع نواقص احتمالی اعلام می گردد. سپس دانشگاه موظف است مستندات شامل:

1 –نامه رسمی با تائید و امضاء رئیس دانشگاه

2 –صورتجلسه کمیته علمی دانشگاه به امضاء کلیه اعضا

3 –فرآیندهای برتر دانشگاهی مورد نظر در قالب فرمت Wordقابل Editو ضمائم مربوطه را اسکن نموده به صورت CDطبق جدول زمانبندی برای انجام داوری به دبیرخانه تحویل نمایند.

3-6) کمیته علمی دانشگاهی جشنواره موظف است اجراء و ارزشیابی هر یک از فرآیندهای ارسالی را تائید نموده و به دبیرخانه کشوری اعلام نمایند.

4-6) دانشگاههای تیپ یک در هر حیطه حداکثر سه فرآیند و دانشگاههای تیپ دو و سه و دانشکده های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد در هر حیطه حداکثر دو فرآیند مطلوب و منتخب را جهت شرکت در جشنواره به طریق یاد شده ارسال فرمایند.

7 – زمانبندی انتخاب فرآیندهای مطلوب دانشگاهی ، ارسال و داوری فرآیندها و اجراء جشنواره:

1-7) فرآیندهای دانشگاهی براساس محورها و حیطه های مشروحه توسط کمیته علمی جشنواره دانشگاهی از تاریخ 1/10/90 الی 15/10/90 بررسی و انتخاب می گردد.

2-7) بارگذاری فرآیندهای مطلوب دانشگاهی از 16/10/90 الی 25/10/90 در سامانه دبیرخانه دائمی کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری در مرکز امور هیات علمی انجام می گیرد.

3-7) پس از بررسی اولیه فرآیندها در دبیرخانه جشنواره و اعلام پس خوراند ،‌دانشگاهها موظفند مستندات لازم را در قالب بند 6 این دستورالعمل تا تاریخ 15/11/90 به دبیرخانه تحویل نمایند.

4-7) داوری مرحله اول از تاریخ 20/11/90 الی 20/12/90 انجام خواهد شد.

5-7) داوری مرحله دوم از تاریخ 18/1/91 الی 25/1/91 صورت می پذیرد.

6-7) چاپ کتاب جشنواره  و چاپ در مجله آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تاریخ26/1/91 الی 5/2/91

7-7) اجرای پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با سیزدهمین هماشی آموزش پزشکی در اردیبهشت ماه از تاریخ 12 الی 14/2/91 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می شود و برنامه اجرائی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

مهلت ارسال فرآیندها به کمیته علمی جشنواره حداکثر تا تاریخ 30/9/90 می باشد

 

 

 
  
 
 
توجه:
  • - فرایندهای اعلامی توسط اعضاء هیات علمی و کارکنان باید به تایید کلیه همکاران فرایند مربوطه برسد.
  • - فرایند همکاری گروهی را ترویج کند.
  • - فرایندهای آموزشی در صورتی مورد بررسی قرار می گیرند که حداقل یک نیم سال اجرا شده باشند.
  •  - مستندات مربوطه ضمیمه گردد.

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر