1:13:57 AM 1401 / 04 / 06
 
 

آئین نامه های مرتبط با استعدادهای درخشان

30 - شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از کارشناسی به کارشناسی ارشد

29 -  آئین نامه برنامه پزشک پژوهشگر

28 - معیار انتخاب 10% برتر فارغ التحصیلان

27 - مجوز شرکت مدال آوران المپیادهای علمی در دوره لیسانس به پزشکی

26 - تحصیل هم زمان دوره MBA

25 - تحصیل هم زمان دوره Mph و یا کارشناسی ارشد مجازی (رشته آموزش پزشکی یا آموزش الکترونیک)

24 - اصلاحیه شرایط معافیت و انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 95/12/11

23 - استعلام از وزارت بهداشت در مورد آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل و 40 امتیاز

22 - اصلاحیه بند 8-2 ماده 2 آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به مقاطع بالاتر ویژه آزمون کارشناسی ارشد (رشته هم نام و غیر هم نام)95/09/07

21 - عدم احتساب نمره پایان نامه جهت تأیین 10% متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 95/05/26

20 - آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

19 - برنامه جذب دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقاتی

18-آئین نامه برگزاری MD-PhD مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 89/03/09

17 - جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب-2-2 ماده 2 آیین نامه« تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

16 - آئین نامه طول مدت دوره تحصیل دانشجویان استعدادهای درخشان (519/934/د مورخ 94/12/25)

15 - آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

14 - آئین نامه جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه

13 - بند "ک"ماده دو آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان (دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر)

12 - آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

11- دستورالعمل اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی (آئین نامه 40 امتیاز)

10 - توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

9 - نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در خصوص آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

8 - آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7 - آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

6 - نامه معاون تحقیقات فناوری در خصوص طرح نیروی انسانی

5 - راهنمای ثبت اختراعات در ایران

4 - دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به ابداعات، اختراعات، اکتشافات براساس فرم امتیازات

3 - آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

2- اطلاعیه جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان برتر استان اصفهان

1- دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی

 

 

فرم های دفتر استعدادهای درخشان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر