دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:12:45 PM 1398 / 07 / 29
 
کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 
سرپرست:
 • آقای دکتر مهدی نورالدینی

اعضا:

 • دکتر رضا دانشور
 • دکتر سید مهدی میرهاشمی
 • دکتر علی فخری
 • دکتر محمدرضا شریف
 • دکتر طاهره مازوچی
 • دکتر بتول زمانی
 • دکتر زهرا میدانی
 • دکتر منصوره مومن هروی
 • دکتر منصوره صمیمی
 • لیلا ایرانشاهی
 • فرزانه صابری

عملکرد کمیته در طول مدت فعالیت با توجه به اهداف:

 هدف اول: تعیین تعاریف مفهومی در رابطه با استعداد های درخشان

 • دانشجو استعداد درخشان فردی است که در یکی از حیطه های دانش، خلاقیت و انگیزه در میان 10 درصد بالای دانشجویان قرار دارد
 • از نظر این کمیته با توجه به قبولی کلیه دانشجویان در کنکور سراسری، تمامی دانش دارای پتانسیل ورود به این دوره هستند

هدف دوم: تعیین راهکار جهت شناسایی دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • طراحی آزمون تعیین استعداد درخشان بر اساس نظر همکلاسی ها با الهام از آزمون Harslett
 • برگزاری آزمون پایلوت اول با استفاده از آزمون های هوش ریون، تست خلاقیت تورنس، آزمون هوش هیجانی و آزمون نظر هم کلاسی ها و مقایسه آن با معدل ترم گذشته و رتبه ورودی کنکور در 24 نفر از دانشجویان پزشکی ترم سوم

 

آزمون پایلوت دوم با استفاده از سایر آزمون ها مجددا بر روی 24 دانشجوی ترم پنجم پزشکی انجام گردید و نتایج آن بصوررت تجمعی با آزمون پایلوت اول بررسی شد.

آزمون نظر هم کلاسی ها با معدل ترم گذشته و رتبه کنکور و میزان هوش ارتباط داشت. آزمون هوش هیجانی با هیچیک از سایر شاخص ها ارتباطی نشان نمی داد. در مورد آزمون هوش نیز نمرات بسیار به یکدیگر نزدیک بود و نمی شد به عنوان معیار تمیز از آن استفاده نمود.

لذا در نهایت با توجه به آزمون های انجام شده آزمون نظر هم کلاسی ها به همراه معدل ترم گذشته و رتبه ورودی کنکور مبنای ورود دانشجو در برنامه استعداد درخشان تعیین گردید. به علاوه دانشجویان ممتاز با تشخیص اساتید و گروه های آموزشی و معرفی آنها می توانند وارد این برنامه شوند. هر چند معیار طلایی برای تشخیص استعداد درخشان یافت نشد.

هدف سوم: تعیین راهکار جهت پرورش دانشجویان با استعدادهای درخشان

این کمیته در جهت پرورش 0 اقدامات زیر را طراحی و اجرا نموده است:

 • برگزاری کلاس زبان در دو سطح
 • برگزاری کلاس کامپیوتر
 • برگزاری کارگاه روش تحقیق
 • تشویق دانشجویان فعال از طریق اهداء کتاب و وسایل پزشکی

هدف چهارم: تعیین راهکار جهت استفاده از دانشجویان با استعدادهای درخشان

 • تشویق دانشجویان به فعالیت در نهادهای دانشجویی مانند کمیته تحقیقات دانشجویی در حال حاضر دبیر و تعدادی از اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات را دانشجویان استعدادهای درخشان تشکیل می دهند
 • تصویب سه طرح تحقیقاتی توسط دانشجویان عضو کمیته استعدادهای درخشان
جلسات کمیته استعدادهای درخشان
 

ردیف

سال

جلسه

1

1383

10

2

1384

14

3

1385

12

4

1386

4

5

1387

2

6

1388

5

7

1389

10

8 1390 4

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر