5:00:49 PM 1402 / 01 / 03
 

سرپرست مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر الهه میانه ساز

  • مدرک تحصیلی : تخصص
  • رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی

 

پیرو مصوبه 502 مورخ 22/5/81 شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایه های اولیه تشکیل شورای مذکور در وزارت متبوع پی ریزی شد و واحد استعدادهای درخشان در همین تاریخ فعالیت خود را آغاز کرد. 

 

 شرح وظایف مرکز استعدادهای درخشان وزارت متبوع:

1-  تشکیل جلسات کمیته کارشناسی جهت تدوین پیش نویس آئین نامه ها

2- برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری مصوبات

3- ابلاغ آئین نامه های مصوب به مراجع ذیربط

4-   بودجه بندی و تخصیص اعتبارات به دانشگاهها برای برنامه " پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و نخبگان علمی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور " براساس شاخص های عملکرد

5- دریافت گزارشات عملکرد دانشگاهها

6- بازدید از دفاتر استعدادهای درخشان و نظارت و ارزیابی برنامه های اجرا شده برای استعدادهای درخشان در دانشگاهها

7- معرفی دانشجویان واجد شرایط استفاده از آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان به مراجع ذیربط

 

 

 

 
سابقه مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
 
با تاکید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر شناسایی و حمایت از دانشجویان با استعداد درخشان کمیته ای مربوط به این وظیفه در سال 1383 در مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تشکیل شد. در ابتدا این کمیته فعالیت های خود را بر روی تعاریف و نحوه شناسایی دانشجویان با استعداد درخشان متمرکز نمود.

اهداف کلی:

تعیین تعاریف مفهومی در رابطه با استعداد های درخشان
تعیین راهکار جهت شناسایی دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تعیین راهکار جهت پرورش دانشجویان با استعدادهای درخشان
تعیین راهکار جهت استفاده از دانشجویان با استعدادهای درخشان
تلاش در جهت رشد و پویایی هرچه بیشتر دانشجویان استعداد درخشان

تلاش در جهت ارتقاء آموزش علوم پزشکی دانشگاه با محوریت فعالیتهای دانشجویی

اهداف اختصاصی :

شناسایی استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تلاش در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارائه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به ایشان

تلاش در جهت بکارگیری دانشجویان در جهت شناسایی و رفع نواقص آموزشی دانشگاه

تعامل با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت حل مشکلات آموزشی

تلاش در جهت ایجاد جو نشاط و شادابی در دانشگاه با تقویت فعالیتهای هدفمند دانشجویی

توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی

استفاده از تکنولوژیهای برتر جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دانشجویان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر