9:54:07 AM 1398 / 12 / 09
 
  • مسئول مرکز: دکتر زهرا سلیمانی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای عفونی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:SOLEIMANI.ZAHRA@KAUMS.ac.ir

  • کارشناس مرکز: معصومه باغبانی

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1380 توسط جناب آقای دکتر اسماعیل فخاریان تاسیس شد.اعضای کمیته بنیانگذار آقا ی دکتر فخاریان ،خانم دکتر منیری،خانم دکتر الهه ملکان راد ، خانم دکتر منصوره مومن هروی بودند. مرکز در طبقه دوم دانشکده پزشکی واقع شده است .وسعت مرکز 200 متر مربع شامل یک سالن بزرگ همایش مجهز به پارتیشن بندی جهت امتحانات OSCE و4 اتاق پراتیک می باشد . افتتاحیه این مرکز با حضور پروفسور کاکس از کشور انگلستان با برگزاری کارگاهی تحت عنوان چگونه یک مرکز مهارتهای بالینی طراحی کنیم با حضور نمایندگانی از مراکز مهارتهای بالینی سایردانشگاهها انجام شد و همچنین اولین نشست مدیران مراکز مهارتهای بالینی سایر دانشگاهها به همت سرکار خانم دکتر الهه ملکان راد اولین مسئول مرکز در سال 1382 برگزار گردید.

لازم به ذکر است این مرکزدر زمینه برگزاری کلاسهای واحد مهارتهای بالینی جهت دانشجویان پزشکی،کلاسهای سمیولوژی به شیوه کورس،برگزاری امتحانات OSCE،برگزاری کارگاههای آموزشی جهت گروههای مختلف،ارائه مواد کمک آموزشی از قبیل فیلم وجزوات آموزشی و... فعال می باشد وتاکنون کارگاه آموزشی ،..... دوره وکلاس آموزشی،6 دوره کورس سمیولوژی، 14 دوره امتحان OSCE ویک دوره واحد مهارت بالینی دراین مرکز برگزار گردیده است.

رسالت:

رسالت مرکز آموزش مهارتهای بالینی دستیابی به اهداف زیر می باشد:

ارتقاء سلامت وکیفیت مراقبت از بیماران وارتقاء توانمندیها ومهارتها عملی کارآموزان،کارورزان ودستیاران رشته پزشکی با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محیط بالینی از طریق:

1-ایجاد محیطی ایمن برای تدریس وفراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی،رایانه،مولاژ ومانکن های آموزشی وCDوRole Playing

2-نوآوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی وارتباطی

3-ایجاد بستری مناسب برای پژوهش های آموزشی وارزیابی روشهای گوناگون آموزشی

5-ایجاد بستری مناسب جهت خود آموزی با استفاده از جزوات آموزشی،مولاژها،ویدئوورایانه

6-تولید مواد کمک آموزشی از قبیل اسلاید،عکس،فیلم ونرم افزارهای آموزشی

7-ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه OSCE

دورنما:

ما میخواهیم در ظرف ده سال آینده یکی از سیاستگزاران اصلی واز برجسته ترین وارزنده ترین مراکز آموزش مهارتهای بالینی در سطح کشور باشیم.ماامید داریم با تربیت پزشکانی متبحردر حیطه مهارتهای بالینی وارتباطی به استانداردهای ارتقاء کیفیت WFMEدسترسی یافته وبه اعتبار بین المللی در بین دانشگاههای سراسر دنیا دست یابیم.

ارزشها :

  • 1- تمرکز بر روی فعالیتها وپژوهش های کاربردی وسودمند به منظور رفع مشکلات آموزشی حال وآینده
  • 2- دستیابی به جامعیت واعتبار علمی
  • 3- دستیابی به جامعیت در زمینه اعتبار اخلاقی وانسانی
  • 4- برخورداری از جایگاه معتبر در میان سایر مراکز مهارتهای بالینی
  • 5- به روز بودن از نظر علمی واستفاده از تکنولوژیهای آموزشی
  • 6- رعایت احترام افراد

به روز رسانی 96/05/31

 

     
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر