دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:48:37 PM 1398 / 07 / 22
 

  کمیته آموزش الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی کاشان

هدف کلی: برگزاری کلاس های آموزشی و کمک آموزشی به دو صورت Leading to degree       -       -

Non leading to degree

اهداف جزئی:

- معرفی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه

- تبیین الزامات آموزشی به دانشجوی مجازی

- بیان نقش ها و توانمندی های مدرس مجازی دانشگاه

- چگونگی شیوه تدوین محتوا برای برنامه های آموزش مجازی

- طراحی و پیاده سازی یک سیستم یادگیری الکترونیکی

- ارائه راهکارهای اجرایی در راستای اهداف حیطه یادگیری الکترونیکی

- برگزاری کارگاه هایی در زمینه E-Learning

-راه اندازی پروژه های تحقیقاتی در زمینه E-Learning

اعضای کمیته آموزش الکترونیک

آقای جعفر عسگری سرپرست کمیته
آقای دکتر مهرداد فرزندی پور عضو
آقای مهندس احسان نبوتی عضو
آقای مرتضی نادی عضو
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر