دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:50:04 AM 1398 / 07 / 22
 
  • شرایط ثبت نام و انتخاب واحد در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  شرایط ورود ونام نویسی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته
  شرایط ورود ونام نویسی دوره دکتری عمومی پزشکی

 

  •  ثبت نام دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  فرم ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه
  راهنمای تحصیل دانشجوی خارجی در داخل ویژه دانشجویان پزشکی
  راهنمای تحصیل دانشجوی خارجی در داخل ویژه دانشجویان کاردانی به کارشناسی
  میزان شهریه دریافتی از دانش آموختگانی که دارای مدرک پزشکی از دانشگاههای خارج از کشور هستند وجهت طی دوره تکمیلی به این دانشگاه معرفی می گردند
  براساس مصوبه بیست وششمین جلسه هیئت امناء دانشگاه مورخ 6/4/88شهریه دانشجویان خارجی از 20تا30 درصد افزایش یافت 
  دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی(خارجی )ودانشجویان ایرانی منتقله از خارج از کشور 
  هزینه سرانه تحصیلی دانشجویان خارجی 
  شیوه ثبت نام وادامه تحصیل اتباع عراقی وافغانی  در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور 
  مصوبات شورایعالی ارزشیابی مدارک خارج از کشور 
  آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور به داخل کشور
  فرآیند صدور مجوز خروج ازکشور دانشجویان علوم پزشکی
  پذیرش دانشجویان غیر ایرانی بصورت غیر بورسیه ( با اخذ شهریه ه) 
  قابل توجه دانشجویان ودانش آموختگان غیر ایرانی 
  آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی خارج از کشوربه دانشگاهها ی علوم پزشکی داخل کشور وشعب بین المللی
 

  •  ثبت نام دانشجویان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر 
  آئین نامه تسهیلات آموزشی وپژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان 
  اصلاح ماده 3 آئین نامه تسهیلات آموزشی وپژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر