دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:41:02 AM 1398 / 07 / 22
 

مسئول ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی کاشان: مهندس زهرا نعمتی- مهندس محسن فرهادپور 

 

 شرح وظایف:

  • دریافت لیست پذیرفته شدگان - راهنمای ثبت نام وفرم های مربوطه از سازمان سنجش
  • تهیه وتکثیر فرم های ثبت نام
  • فراهم نمودن سایر مقدمات ثبت نام
  • انجام ثبت نام با همکاری سایر کارشناسان وهمکاران
  • ارسال درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول ناجا
  • درخواست تائیدیه وریز نمرات مقاطع قبلی از مراکز آموزشی قبلی دانشجویان
  • نظارت بر تکمیل پرونده ها وقطعی نمودن ثبت نام در صورت مطابقت کامل شرایط پذیرفته شده با دستورالعمل ثبت نام
  • هماهنگی در زمینه جمع آوری نظرات - جمع بندی - تصویب واعلام ظرفیت های پذیرش دانشجو
  • پیگیری امور مربوط به دانشجویان خارجی از زمان معرفی تا فراغت از تحصیل

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 286

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر