یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

6:36:32 AM 1396 / 08 / 28
 

تقویم دانشگاهی  سال تحصیلی 1391-1390

 نیمسال اول سالتحصیلی 91-90

 

 

ثبت نام وانتخاب واحد اینترنتی  

90/6/15الی 25/6/90

شروع کلاسها

90/7/1

حذف واضافه

90/7/14-90/7/15

حذف اضطراری

90/9/16-90/9/17

پایان کلاسها

90/10/22

امتحانات پایان ترم  

90/10/29الی 13/11/90

 

نیمسال دوم سالتحصیلی 91-90

 

 

ثبت نام وانتخاب واحداینترنتی

90/11/13الی 22/11/90

شروع کلاسها

90/11/23

حذف واضافه

90/12/7- 90/12/8

حذف اضطراری

91/2/25- 91/2/26

پایان کلاسها

91/3/31

امتحانات پایان ترم 

91/4/8الی 21/4/91

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر