یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

12:21:13 AM 1396 / 08 / 02
 

اساتید نمونه در سال 1389:

 

آقای دکتر امیر حسین موحدیان

آقای دکتر همایون نادریان

آقای دکتر حسین هوشیار

خانم دکتر زریچهر وکیلی

دانشکده پزشکی

خانم فرزانه صابری

خانم معصومه حسینیان

دانشکده پرستاری ومامایی

آقای مهندس مسعود مطلبی

دانشکده بهداشت

آقای دکتر مهرداد فرزندی پور

دانشکده پیراپزشکی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر