من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

7:37:47 PM 1397 / 07 / 01
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر