یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

6:38:40 AM 1396 / 08 / 28
 
  • کارشناس نقل وانتقالات  دانشگاه علوم پزشکی کاشان: آقای عباسعلی تقی زاده  - کارشناس  مدیریت دولتی

شرح وظایف :

  • رسیدگی وبررسی انجام نامه های وارده برابر مقررات وآئین نامه های آموزشی
  • انجام امور دانشجویان مهمان وانتقالی
  • ارسال درخواستهای دانشجویان مهمان وانتقال به دانشگاه های ذیربط
  • ارسال  نمرات ومدارک  دانشجویان انتقالی وجابجایی وتغییر رشته به دانشگاههای مبداء
  • انجام مکاتبات لازم یا آموزش دانشکده های تابعه

سامانه نقل و انتقالات و مهمانی دانشجویان

شماره تماس با واحد نقل وانتقال دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 268 داخلی 55540021 الی 55540025

 به روزرسانی 95/10/07

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر