5:51:30 PM 1402 / 01 / 03
 

 

  مسئول واحد فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پرستاری، مامایی، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان:  

خانم بخشیان

تلفن تماس: 25-55540021 داخلی 3276

 مسئول واحد فارغ التحصیلان رشته های دانشکده بهداشت و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: سید مهدی متولیان

تلفن تماس:  25- 55540021 داخلی 3718

 شرح وظایف واحد فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 • صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت فارغ التحصیلان واجد شرایط
 • ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه
 • معرفی فارغ التحصیلان مشمول پسر به حوزه نظام وظیفه
 • پاسخ به استعلام اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه
 • صدور تائیدیه تحصیلی به محل کار فارغ التحصیلان
 • مکاتبه جهت رفع نقص پرونده دانش آموختگان
 • صدور و تحویل دانشنامه وریز نمرات به دانش آموختگان
 • صدور گواهی جهت مقاطع بالاتر بمنظور شرکت در آزمون های مربوطه
 • ارسال ریز نمرات و گواهی فارغ التحصیلی جهت پذیرفته شدن در مقاطع بالاتر
 • صدور مجوز مدارک تحصیلی
 • صدور تائیدیه موقت تحصیلی جهت طرح نیروی انسانی
 • بررسی پرونده جهت صدور مجوز

  
قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت پیگیری مراحل صدور فرم فراغت از تحصیل خود


نظر به اینکه دانش آموختگان پس از طی مراحل فراغت از تحصیل وصدور فرم جهت انجام امور مرتبط (طرح نیروی انسانی- صدور پروانه موقت یا دائم و ...) مراحل صدور فرم فراغت از تحصیل خود را پیگیری می نمایند. مرکز خدمات آموزشی وزارت اقدام به راه اندازی سیستم پیامک فارغ التحصیلان نموده است لذا جهت تسهیل انجام امور - دانش آموختگان می توانند از این پس جهت اطلاع از وضعیت دانش آموختگی و ارسال اطلاعات از زمان صدور فرم فراغت از دانشگاه محل تحصیل و تائید آن توسط معاون آموزشی دانشگاه و اداره دانش آموختگان و دریافت اطلاعات فوق توسط دفتر طرح نیروی انسانی

کدملی خود را از طریق پیامک به شماره 3000879812

ارسال و پاسخ آن را بصورت ذیل دریافت نمایند:
 

 

 • تاکنون اطلاعاتی از شما به اداره فارغ التحصیلان ارسال نشده است.  
 • فرم فراغت از تحصیل شما توسط معاون آموزشی دانشگاه تائید نشده است
 • اطلاعات شما از دانشگاه دریافت شده ودر حال بررسی است
 • فرم فراغت شما توسط کارشناسان وزارتخانه تائید وبه اداره طرح ارسال شده است
   

 بدیهی است پیگیری فرمهای فراغت از تحصیل صرفا از طریق شماره مذکور امکان پذیر می باشد.
 
 
                                                                                                     رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی


 

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ دانشنامه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان :

 1.  دو قطعه عکس جدید

 2. تصویر پایان طرح نیروی انسانی (جهت رشته های مشمول طرح)

 3.   تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت

 4.  تصویر و اصل پروانه موقت و دائم (جهت رشته های که مشمول این قانون می باشند مانند پزشکی و مامائی )

 5. تصویر کارت پایان خدمت آقایان

 6.  تحویل اصل گواهینامه موقت تحصیلی (برای کسانیکه قبلاً گواهینامه موقت دریافت نموده اند)

 7.  گواهی اشتغال به کار در واحدهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت احتساب تعهدات  و یا مراکز دولتی و چنانچه مرکز محل اشتغال خصوصی باشد گواهی اشتغال توام با شماره بیمه و یا تصویر دفترچه بیمه

 8. فیش واریز به حساب بانکی به شماره شبا 420100004001033101002667 بانک ملی شعبه جامع شهرک قدس کد 1458 جهت کسانیکه تمایل به خرید تعهدات خود دارند .

 9.  تصویر مجوز ودانشنامه مقطع کاردانی جهت فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی 

 10.  یک قطعه تمبر 10000 ریالی  تهیه شده از بانک ملی ایران

 11. جهت کارکنان رسمی نیروهای انتظامی و سپاه حتماً در گواهی قید شود که تعهدات خود را انجام داده و تحویل مدرک به نامبرده بلامانع می باشد .

 12. حضور دانش آموخته یا وکیل دارای وکالت نامه محضری جهت دریافت دانشنامه الزامی است.

 

بعد از اخذ مدارک فوق جهت فارغ التحصیلان عزیز مجوز تحویل مدارک صادر گردیده همراه با ریز نمرات و اصل دانشنامه و مدارک دوره های قبل تحویل می گردد.
توجه:


جدول خرید تعهدات آموزش رایگان در سال 1400

 

 

شماره حساب 420100004001033101002667 شبا بانک مرکزی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه موقت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

1 – تصویر پایان طرح نیروی انسانی (جهت کلیه رشته های مشمول طرح مانند پزشکی- پرستاری – هوشبری و ... )
2 – یک قطعه عکس جدید
3 - تصویر کارت ملی
4 – تصویر پایان خدمت / معافیت (جهت آقایان)
5- استعلام از صندوق رفاه
6- یک قطعه تمبر 10000 ریالی تهیه شده از بانک ملی ایران

لازم به ذکر است در هنگام صدور دانشنامه حتماً اصل گواهینامه موقت تحصیلی اخذ شده از این دانشگاه (در صورت احراز) باید مسترد گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ تائیدیه موقت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

کلیه دانشجویان عزیزی که واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده اند باید با کلیه واحدهای دانشگاه تسویه حساب نمایند یک نسخه آن را به اداره کل آموزش و یک نسخه دیگر آن را به دانشکده خود تحویل نمایند تا بعد از آن ریز نمرات آنان به اداره کل جهت صدور گواهی فراغت از تحصیل ارسال گردد . بعد از انجام مراحل فراغت از تحصیل دانش آموخته عزیز نامه اعلام نیاز را از واحد طرح نیروی انسانی از یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور ترجیحاً (شهر یا استان خود) اخذ نموده تا در پاسخ نامه تائیدیه موقت تحصیلی جهت نامبرده صادر گردیده و ارسال شود.

چگونگی محاسبه تعهدات فارغ التحصیلان گرامی بر حسب استفاده از سهمیه ثبت نامی و سهمیه قبولی در کنکور سراسری

شبانه :

چنانچه از سهمیه ثبت نامی منطقه یک، شاهد و ایثارگر، خانواده شهداء، رزمندگان، آزاد و ... استفاده نموده اید هیچگونه تعهدی ندارد. ضمناً سهمیه ثبت نامی با کد صفر نیز تعهد ندارد استفاده از سهمیه ثبت نامی منطقه دو و سه و ... با استفاده از سهمیه فبولی 1 و بالاتر برابر مدت تحصیل تعهد دارند روزانه :
استفاده از سهمیه ثبت نامی منطقه یک، شاهد، رزمندگان و خانواده شهداء و سهمیه قبولی با کد صفر یک برابر مدت تحصیل تعهد دارد.

 

به روز رسانی 1400/09/26

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر