دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:46:29 PM 1398 / 07 / 22
 
مسئول امور مالی دوره شبانه  حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: نرگس حلاج باشی
 
شرح وظایف:

انجام کلیه امور مالی دانشجویان شبانه اعم از :

 • محاسبه میزان شهریه پرداختی دانشجویان شبانه
 • محاسبه شهریه ترمی دانشجویان طبق هر ورودی
 • انجام امور مرتبط با وام شهریه دانشجویان
 • جمع بندی شهریه ها
 • اعلام درآمد ماهیانه در پایان هر ماه
 • انجام تسویه حساب مالی در زمان فارغ التحصیلی
 • انجام امور مرتبط با دانشجویان خارجی منتقله از خارج کشور
 • بر اساس دستور العمل های مربوطه و برنامه اعلام شده واحد آموزش .
 •  اعلام درآمد دانشکده به صورت ماهانه به عامل ذی حساب دانشکده .
 •  پی گیری اقساط شهریه دانشجویان و اعلام لیست بدهکاران به مسئولین دانشکده و دانشگاه .
 • ارسال فیش های واریزی دانشجویان به عامل مالی دانشکده .
 • کنترل فیش های پرداختی طبق صورت حساب بانکی و انتخاب واحد .
 • تسویه حساب مالی دانشجویان در هر نیمسال .
 • سایر امور مربوط به شهریه دانشجویان شبانه طبق نظر مسئولین دانشکده .
 • محاسبه میزان شهریه پرداختی دانشجویان بورسیه داخل وخارج دانشجویان ایرانی وخارجی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر