6:04:57 PM 1398 / 12 / 06
 

 

 

 مسئول تدارکات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: میترا بیگلری

 شرح وظایف:

 •  دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند
 •  به درخواست‌های رسیده رسیدگی و برگه‌ها و دستور خرید آنها را امضا می‌کند
 •  در تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه‌ای مربوطه کمک می‌کند
 •  حداقل بهای اجناس را پیش از خرید استعلام کرده و به سرپرست مربوطه گزارش می‌کند
 •  برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری کوشش می‌کند
 •  نمونه کالا را تهیه و برای تطبیق با مشخصات آن را به سرپرست مربوطه ارائه می‌کند
 •  از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از اینکه برابر مشخصات خواسته شده بوده و با  مناسبترین قیمت تهیه می‌شود آگاهی دقیق بدست می‌آورد
 •  ترتیب حمل اجناس خریداری شده را به دانشگاه می‌دهد
 •  اجناس خریداری شده را به انبار دانشگاه تحویل داده و رسید دریافت می دارد
 •  یک نسخه از برگ درخواست جنس و اعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار و فاکتور  خرید و قبض انبار و یک نسخه از دستور خرید و استعلام بها را به امور مالی دانشگاه ارائه می‌کند
 •  فهرست مواد و کالای خریداری شده را با قیمتهای پرداختی تهیه و آن را و چگونگی انطباق اسناد با فاکتور را بررسی می‌کند
 •  از متصدیان فنی و آزمایشگاهی تأییدیه مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست را دریافت می‌کند
 •  استعلام بها را پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌ گردان لازم دریافت می کند
 •  سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور را تنظیم می کند
 •  اسناد را ارائه و مجدداً تنخواه ‌گردان را دریافت می دارد
 •  تنخواه دریافتی در هر سال را تصفیه حساب می کند
 •  گزارشهای لازم را تهیه می کند
 •   تهیه استعلام بهاء
 •  خرید کلیه درخواستهای مصرفی -اموالی -اجرتی
 •  برگزاری واجرای مراسم ،همایشهاوسمینارها
 •  تنظیم اسنادکارپردازی ، صورتجلسه ونماینده اسنادهزینه
 •  تحویل اسنادبه حسابداری  
به روزرسانی 97/03/24                                   

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر