6:12:07 PM 1402 / 01 / 03
 

دبیر مرکز امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

                                                                                                                                                              

 • دکتر سید امیر حسن متینی
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آسیب شناسی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • رزومه

 تاریخچه :

مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کاشاناز دیرباز در اندیشه ایجاد سیستم منسجم و کارآمد مربوط به امور متنوع اعضا هیأت علمی و ساماندهی آن بوده است.این امور عبارتند از:جذب و گزینش ،تأمین و توزیع هیات علمی و ایفای تعهدات  ، توانمندسازی علمی و فرصتهای مطالعاتی  ، رسیدگی به شکایات و هیئت های انتظامی ، ارتقای اعضاء هیات علمی  ، و امور فرهنگی و رفاه هیات علمی .  بدین منظور مقدمات این امر را از سال 1374 با امتیازدهی فعالیت ها و تدوین آئین نامه پرداخت حق محرومیت از مطب اعضا هیأت علمی فراهم آورد و سرانجام این مهم از سال 1377 با تشکیل دفتر نظارت و ارزشیابی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و طی یک روند تدریجی، جامه عمل به تن پوشید. این دفتر ابتدا با انجام بررسی ها و مطالعات گسترده، فرم جامعی را برای ثبت فعالیتهای متنوع اعضا هیأت علمی طراحی و به منظور نقد و بررسی بیشتر به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه عرضه نمود. همکاری و تعامل طراحان و عموم صاحب نظران و مدیران حوزه های آموزشی دانشگاه و اهتمام معاونت آموزشی و حمایت ها و پی گیری های مدیریت عالی دانشگاه سبب شد که ابزار اولیه ثبت وجمع آوری داده ها به نرم افزاری قابل انعطاف باتوانایی پردازش داده ها به صورت اطلاعات دلخواه به نام بانک اطلاعات اعضای هیأت علمی دانشگاه ارتقا یابد ( 1382-1378). چون مبنای نرم افزار، تبدیل فعالیتهای متنوع آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضا هیأت علمی به واحدهای درسی بود، از رهگذر تهیه نرم افزار، آئین نامه ای درخور اعتنا و جامع نیز درباره معادل سازی فعالیتهای اعضای هیأت علمی تدوین و با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه به مرحله اجرا درآمد.حال با توجه به نیاز های روز افزون هم اعضای هیئت علمی و هم مسئولان دانشگاه به  مرکزی اطلاعاتی و  رفاهی یکپارچه ، بدین منظوردر مهر ماه 1391 ، مرکزی بنام مرکز امور هیئت علمی پایه ریزی گردید.

 
 رسالت:

از آنجا که یکی از ارکان اصلی تحصیلات آکادمیک و آموزش های عالی در حوزه بهداشت و درمان ، اعضاء هیئت علمی توانمند و پویا می باشند لذا از طریق رسیدگی به امور مربوط به این اعضاء ، به ارتقاء علمی و رفاهی و معنوی این رکن مهم دانشگاه می اندیشیم و در جهت نیل به این هدف ، نهایت تلاش خود را خواهیم نمود و در راستای تحقق اهداف و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خود، درمقابل « مدیران ارشد دانشگاه و اعضای هیات علمی» پاسخگو می باشیم.

 دورنما:

 • ما مصمم هستیم طی دهه نود با توجه به نیازهای روز دانشگاه، برترین نظام  پاسخگوی صادق و امین در جهت کسب رضایت سیستم آموزشی ، بهداشتی ، و درمانی کشور و مسئولین بالادستی و نهایتا اعضای محترم هیئت علمی را در سطح کشور داشته باشیم.

 • ما امید واثق داریم که با ایجاد محیطی صمیمی و رضایت بخش توسط سرپرست و کارکنان این مرکز ، مدیران دانشگاه و اعضا هیأت علمی بالاترین سطح خرسندی را از ما نشان خواهند داد..

 

 شرح وظایف مرکز امورهیئت علمی دانشگاه:

 • سرعت بخشیدن به فرایند جذب ، گرینش و ارتقاء علمی اعضای هیات علمی
 • معرفی شرح وظایف هیات علمی و نظارت بر حسن انجام  آنها
 • تهیه گزارشات مورد نیاز سطوح مختلف مدیریت از وضعیت هیات علمی
 • تهیه بستر مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان دانشگاه  
 • تهیه خلاصه فعالیت های اعضا هیات علمی  جهت  تخصیص پایه های سالیانه و فولتایمی
 • ایجاد امکان شناسایی زمینه های تخصصی و ارتباط متخصصین با یکدیگر
 • ثبت سوابق و توانمندی ها ، فعالیت های آموزشی  ، فعالیت های تحقیقاتی و نوآوری ، و فعالیت های اجرایی هر عضو هیات علمی
 • توانمندسازی علمی و فرصتهای مطالعاتی 
 • تأمین و توزیع هیات علمی و ایفای تعهدات 
 • رسیدگی به شکایات و هیاتهای انتظامی 

بروزرسانی: 12 /2 / 1400

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر