دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:22:59 AM 1398 / 07 / 28
 

کمیته دایره امتحانات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
تاسیس : 1383 
 
سرپرست :
 • مهندس عباس درودگر
  اعضاء کمیته:
 • فرزانه صابری            
 • آقای دکتر حسین اکبری             
 • آقای حمیدرضا سیدی         

 هدف کلی : تصحیح مکانیزه اوراق امتحانی و تجزیه وتحلیل آزمون ها

 
اهداف جزئی و شرح وظایف :
 •  نصب وراه اندازی دستگاه مارک خوان
 • نصب نرم افزار های مربوطه به تجزیه و تحلیل آزمون ها
 • تصحیح مکانیزه اوراق امتحانی
 •  ایجاد وحدت رویه در تصحیح اوراق امتحانی
 •  تجزیه وتحلیل سئوالات هر آزمون
 • صرفه جویی در وقت اساتید
 • پیشگیری از وقوع اشتباهات در تصحیح اوراق امتحانی
 •  ارتقاء کیفیت سئوالات امتحانی چند گزینه ای از طریق بازخورد تجزیه و تحلیل آزمون به اساتید

فعالیت ها:

 • برگزاری جلسات کمیته قبل از شروع امتحانات هر نیمسال تحصیلی و پیگری مصوبات آن
 • تامین اوراق پاسخنامه مورد نیاز دانشکده ها
 •  تهیه دستورالعمل های مربوط به نحوه تکمیل پاسخنامه ها
 •  تصحیح اوراق و اعلام نتایج به اساتید مربوطه
 • ارائه آنالیز سئوالات و اعلام ضرایب دشواری، تمایز ، همبستگی و ....... جهت اطلاع اساتید .
 • ارائه نتایج تجزیه و تحلیل آزمونها به کمیته سنجش آزمونها

 فهرست جلسات کمیته امتحانات - مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ردیف سال جلسه
1 1384 2
2 1385 2
3 1386 2
4 1387 3
5 1388 4
6 1389 4
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر