یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

11:03:09 PM 1396 / 08 / 26
 

 اعضای شورای عمومی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی کاشان

دکتر علیرضا مروجی
مهندس محمد صباحی
دکتر احمد خورشیدی
مهندس عباس درودگر
دکتر افشین احمدوند
دکتر محسن اربابی
دکتر منصوره مومن هروی
دکتر رضوان منیری
آقای جعفر عسگری
خانم لیلا ایرانشاهی
آقای تقدسی

 

 جلسات برگزار شده شورای عمومی

 
ردیف
سال
جلسه
1
1382
13
2
1383
3
3
1384
5
4
1385
4
5
1386
10
6
1387
7
7 1388 4
8 1389 6
9 1390 4

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر