2:37:36 AM 1399 / 07 / 04
 
 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(Education Development Center)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساختاری است از مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه که به‌عنوان بازوی اجرایی و مرکز تفکر برای اخذ تصمیمات در زمینه برنامه‌های آموزشی دانشگاه فعالیت می‌کند؛ مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی کاشان فعالیت خود را از سال 1372 آغاز کرده است. از سال 1374 تا 1377 فعالیت های این مرکز متوقف گردیده و مجدداً از سال 1377 آغاز شده است.اسامی سرپرستان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کاشان از زمان تاسیس تاکنون به شرح ذیل می باشد:

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه                                                                                                                                       نام ونام خانوادگی: دکتر زریچهر وکیلی                                                                                                                                   
مدرک تحصیلی : متخصص آسیب شناسی
نوع استخدام : هیئت علمی رسمی
مرتبه علمی : دانشیار
آدرس پست الکترونیکی : vakili_z@kaums.ac.ir

رزومه

رسالت:

ماعهده‌دار تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق توانمندسازی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مستعد با ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء فرایند آموزش با استفاده از منابع و فن‌آوری نوین متناسب با فرهنگ جامعه در چهارچوب سیاست‌های ملی هستیم.در راستای تحقق اهداف و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خود، در مقابل مدیران ارشد دانشگاه و اعضاء هیئت علمی پاسخگو می‌باشیم.

دورنما:

ما مصمم هستیم طی دهه نود با توجه به نیازهای روز جامعه برترین نظام ارائه خدمات در حیطه‌های توسعه آموزش پزشکی را در کشور داشته و از سیاست‌گذاران اصلی آموزش پزشکی در سطح ملی بوده و در سازمان‌های معتبر آموزش پزشکی جهانی دارای موقعیت تعیین کننده باشیم. ما می‌خواهیم با ایجاد محیطی صمیمی و رضایت‌بخش توسط اعضاء و کارکنان، خدمت گیرندگان، بالاترین سطح خرسندی را از ما نشان دهند.

اهداف:

1.  برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه آموزش در چارچوب خط‌مشی‌های کلان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و وزارت بهداشت و سایر سیاست‌های بالا دستی

2. برنامه‌ریزی برای ایجاد قطب‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3. توسعه همکاری و مشارکت با سایر مراجع علمی و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین المللی

4. ارزشیابی اعضای هیئت علمی (ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون‌ها) و ارزشیابی فراگیران (استفاده از شیوه‌های جدید ارزشیابی یادگیری پیشرفت تحصیلی فراگیران)

5. شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه 

6. همکاری برای ارتقاء عملکرد سایر واحدهای وابسته به EDCدانشگاه از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی و با رویکرد حل مسئله

7. برنامه‌ریزی برای رشد و بالندگی اعضای هیات علمی در راستای وظایف ضروری اعضای هیات علمی در هزاره سوم با تاکید بر موارد ذیل:     

  • یاد گیری مادام العمر   
  • گرایش به روش‌های آموزش دانشجو محور      
  • یادگیری مبتنی بر مسئله
  • حرفه‌گرایی در آموزش پزشکی
  •  پزشکی مبتنی بر شواهد
  •  پزشکی پاسخگو
  •  تغییر نقش اساتید به تسهیل کننده آموزش و در سطحی متعالی‌تر به عنوان یک الگو
  •  ارزیابی از دیدگاه همکاران و توجه به شیوه‌های حرفه‌ای
  •   توسعه فعالیت‌های پژوهش در آموزش
  •   ترویج فعالیت‌های گروهی در بین دانشجویان

8.  اعتبار بخشی و ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی گروه‌های آموزشی

آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور


به روزرسانی 99/3/28

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر