12:17:21 AM 1397 / 04 / 05
 
 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(Education Development Center)

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساختاری است از مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه که به‌عنوان بازوی اجرایی و مرکز تفکر برای اخذ تصمیمات در زمینه برنامه‌های آموزشی دانشگاه فعالیت می‌کند؛ مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی کاشان فعالیت خود را از سال 73- 1372 آغاز کرده است. پس از 4-3 سال یک دوره رکود فعالیت به‌طور موقت داشته و فعالیت مجدد مرکز از سال 1377 با سرپرستی جناب آقای دکتر سیروس دارابیان آغاز گردیده است.اسامی سرپرستان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کاشان از زمان تاسیس تاکنون به شرح ذیل می باشد:

مدیریت توسعه و آموزش علوم پزشکی دارای 2 کارشناس، دفتر استعداد درخشان، واحد ارزشیابی (متشکل از سه کمیته‌ی ارزشیابی فراگیران، ارزشیابی اساتید و اعتباربخشی و ارزشیابی درونی)، واحد توانمندسازی اساتید، واحد پژوهش در آموزش و فرایندهای آموزشی، واحد رهبری آموزشی، واحد ارتباطات و تکنولو‍ژی آموزشی، واحد برنامه‌ریزی درسی و واحد آموزش پاسخ‌گو می‌باشد که ساختار آن در چارت مرکز آمده است، همچنین دفاتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده‌ها و بیمارستان با این مرکز همکاری دارند. این دفاتر دردانشکده‌های پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، بهداشت، دندان‌پزشکی و بیمارستان شهید بهشتی مستقر می‌باشند.

رسالت:

ماعهده‌دار تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق توانمندسازی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مستعد با ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء فرایند آموزش با استفاده از منابع و فن‌آوری نوین متناسب با فرهنگ جامعه در چهارچوب سیاست‌های ملی هستیم.در راستای تحقق اهداف و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خود، در مقابل مدیران ارشد دانشگاه و اعضاء هیئت علمی پاسخگو می‌باشیم.

دورنما:

ما مصمم هستیم طی دهه نود با توجه به نیازهای روز جامعه برترین نظام ارائه خدمات در حیطه‌های توسعه آموزش پزشکی را در کشور داشته و از سیاست‌گذاران اصلی آموزش پزشکی در سطح ملی بوده و در سازمان‌های معتبر آموزش پزشکی جهانی دارای موقعیت تعیین کننده باشیم. ما می‌خواهیم با ایجاد محیطی صمیمی و رضایت‌بخش توسط اعضاء و کارکنان، خدمت گیرندگان، بالاترین سطح خرسندی را از ما نشان دهند.

اهداف:

1.  برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه آموزش در چارچوب خط‌مشی‌های کلان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و وزارت بهداشت و سایر سیاست‌های بالا دستی

2. برنامه‌ریزی برای ایجاد قطب‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3. توسعه همکاری و مشارکت با سایر مراجع علمی و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین المللی

4. ارزشیابی اعضای هیئت علمی (ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون‌ها) و ارزشیابی فراگیران (استفاده از شیوه‌های جدید ارزشیابی یادگیری پیشرفت تحصیلی فراگیران)

5. شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه 

6. همکاری برای ارتقاء عملکرد سایر واحدهای وابسته به EDCدانشگاه از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی و با رویکرد حل مسئله

7. برنامه‌ریزی برای رشد و بالندگی اعضای هیات علمی در راستای وظایف ضروری اعضای هیات علمی در هزاره سوم با تاکید بر موارد ذیل:     

  • یاد گیری مادام العمر   
  • گرایش به روش‌های آموزش دانشجو محور      
  • یادگیری مبتنی بر مسئله
  • حرفه‌گرایی در آموزش پزشکی
  •  پزشکی مبتنی بر شواهد
  •  پزشکی پاسخگو
  •  تغییر نقش اساتید به تسهیل کننده آموزش و در سطحی متعالی‌تر به عنوان یک الگو
  •  ارزیابی از دیدگاه همکاران و توجه به شیوه‌های حرفه‌ای
  •   توسعه فعالیت‌های پژوهش در آموزش
  •   ترویج فعالیت‌های گروهی در بین دانشجویان

8.  اعتبار بخشی و ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی گروه‌های آموزشی

آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

 

اطلاعات مربوط به ساختار، تشکیلات و کارشناسان مرتبط  با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) کاشان

ساختار و تشکیلات عنوان و مسئول کارشناس واحد تلفن تماس
سرپرست مرکز دکتر سید امیر حسن متینی رویا سادات سیدی 55540021 داخلی 7353-3734
دفتر استعدادهای درخشان دکتر الهه میانه ساز لیلا سحرخوان 55540021 داخلی 3262
واحد توانمندسازی اساتید دکتر علی محمد شکیبا رویا سادات سیدی 55540021 داخلی  3262
واحد پژوهش در آموزش و فرآیندهای آموزشی دکتر حمیدرضا گیلاسی حمیده غفاریان 55540021 داخلی 3734
واحد ارزشیابی دکتر منصور سیاح عطیه فقیهی 55540021 داخلی 3734
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی دکتر الهیار گلابچی منیر دهقانی 55540021 داخلی3735

به روزرسانی 96/10/18

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر