دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:27:11 PM 1398 / 07 / 29
 
بسمه تعالی
 
در هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربیت کننده دستیار، در داخل گروههای آموزشی کمیته امتحانات تشکیل می گردد.

- در هر کمیته امتحانات یک نفر به انتخاب اعضای گروه به عنوان سرپرست کمیته تعیین می گردد.

- اعضای کمیته امتحانات گروه با مشارکت تمامی اعضای گروه تخصصی نسبت به طرح سئوال در طول سال اقدام نموده و کمیته امتحانات در پایان به انتخاب سئوالات مناسب مبادرت می ورزد.
 

اعضای کمیته امتحانات گروههای دستیاری

گروه داخلی:

  • دکتر کمال اصالت منش
  • دکتر بتول زمانی

گروه جراحی عمومی:

  • دکتر عبدالحسین داود آبادی
  • دکتر عبدالرحیم کاشی

گروه زنان و زایمان:

  •  دکترمیترا بهرشی
  •  دکتر الهه مصداقی نیا

گروه کودکان:

  • دکتر احمد طالبیان
  • دکتر مرضیه حیدرزاده

 

  • مهندس محمدرضا مازوچی: کارشناس مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر