دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:24:08 AM 1398 / 07 / 28
 
اعضای شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
 
دکتر همایون نادریان
معاون آموزشی دانشگاه و رئیس شورا
دکتر محمود صفاری
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
دکتر غلامعلی حمیدی
معاون پژوهشی دانشگاه و عضو شورا
دکتر عباس تقوی اردکانی سرپرست دانشکده پزشکی و عضوشورا
دکتر محمود سلامی
سرپرست دانشکده دندانپزشکی و عضو شورا
دکتر اکبر علی اصغرزاده
سرپرست دانشکده پیراپزشکی و عضو شورا
دکتر مسعود مطلبی
سرپرست دانشکده بهداشت و عضو شورا
دکتر نگین مسعودی علوی
سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی و عضو شورا

وظایف شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی 
الف)همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه­های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه­ها و برنامه­های مصوب 
ب)تدوین وپیشنهاد برنامه­های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه ازجمله:
  •  برنامه­های آموزشی دوره­های کارشناسی ارشد و دکتری
  • پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه، اجرای برنامه­های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب
  •  بر رسی آیین نامه ­تحصیلا ت تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
  • پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میانمدت به شورای دانشگاه
  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدیددردوره های تحصیلات تکمیلی وارائه آن به شورای دانشگاه  
چ )بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یامعاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود
ج‌) بررسی کیفیت آموزشی دوره ها ی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه وبررسی کیفیت آموزشی اعضای هیئت علمی فعال در این دوره ها وارائه گزارش آن به شورای دانشگاه
ح‌) بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های تکمیلی جدید دانشگاه
خ‌) تصویب عناوین رساله ( پایان نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشدوبالاتر 

 

 فهرست جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
 

سال

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

1375

4

26

1376

7

36

1377

8

38

1378

7

33

1379

6

24

1380

3

13

1381

2

13

1382

1

6

1383

3

21

1384

4

32

1385

5

37

1386

6

48

1387

5

43

1388

4

-

1389 6
36
1390  
 
1391 10
75
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر