یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

6:38:28 AM 1396 / 08 / 28
 
تحصیلات تکمیلی  دانشگاه
 
مقطع تخصص:
 • رشته تخصصی کودکان تاریخ تاسیس 1371
 • رشته تخصصی داخلی 1371
 • رشته تخصصی زنان وزایمان 1374 
 • رشته تخصصی جراحی عمومی 1375
 • رشته تخصصی بیهوشی  1388
 • رشته تخصصی روان پزشکی 1387
 • رشته تخصص پاتولوژی  1389
 • رشته تخصص رادیولوژی  1389
 • رشته تخصص عفونی 1388 
 • دکتری تخصصی پژوهشی رشته علوم اعصاب  1389
 • دکتری تخصصی پژوهشی رشته بیولوژی سلولی ومولکولی  1389
 • دکتری تخصصی پژوهشی رشته تروما  1390
 • رشته تخصصی مغز واعصاب 1390
 • رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب 1394
 • رشته تخصصی ارتوپدی 1395
 • رشته علوم سلولی کاربردی مقطع دکتری تخصصی   1391
 • رشته میکروب شناسی مقطع دکتری تخصص سال 1393
 • دکتری تخصصی پژوهشی بیولوژی تولید مثل سال 1393
 • دکتری تخصصی پژوهشی سلول های بنیادی سال 1393
 •  دکتری تخصصی رشته پرستاری سال 1393
 • دکتری تخصصی رشته بهداشت محیط 1396

 

 

مقطع کارشناسی ارشد:

 • رشته کارشناسی ارشد علوم تشریح ومعرفی آن  1387 
 • رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی ومعرفی آن  1381 
 • رشته کارشناسی ارشد میکرب شناسی ومعرفی آن  1385 
 • رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ومعرفی آن 1387 
 • رشته کارشناسی ارشد بهداشت محیط ومعرفی آن  1387 
 • رشته کارشناسی ارشد مدارک پزشکی ومعرفی آن  1387
 • رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه  1387
 • رشته کارشناسی ارشد پرستاری  1389
 • رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 1390
 • رشته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی 1392
 • رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1392
 • رشته کارشناسی ارشد  مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست1394
 • رشته کارشناسی ارشد روان پرستاری 1396

 

 • برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه
 • مشخصات کلی دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه
 • برنامه دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه
 • ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه

 

به روزرسانی 96/06/11
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر