دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:17:38 PM 1398 / 07 / 29
 

واحد انفورماتیک و امتحانات

معرفی و شرح وظایف
اداره ثبت و انتخاب واحد

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر