7:16:01 PM 1397 / 04 / 31
 

اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی                           

به این وسیله اعلام می گردد صندوق رفاه دانشجویان  وزارت بهداشت درنظر داردبراساس قانون از کلیه  دانش آموختگان گروه پزشکی که تاکنون جهت تعیین وضعیت بدهی خود اقدام ننموده اند،از تاریخ 01/07/1392جریمه دیرکرداخذ نماید.

 لذا ازکلیه عزیزانی که در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تحصیل نموده اند تقاضا می گردد جهت اطلاع از وضعیت بدهی خود به وب سایت صندوق به آدرس اینترنتی  www.srd.ir   مراجعه و در صورت داشتن بدهی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

خاطر نشان می گردد از افرادی که تا تاریخ 31/06/1392نسبت  به واریز بدهی معوق خود اقدام نمایند جریمه دیرکرد اخذ     نمی گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن : 84212444تماس حاصل فرمایید. خبرتکمیلی     وب دا وزارت متبوع 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر