12:16:08 AM 1397 / 04 / 05
 

دکتر محمود صفاریمدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:  دکتر محمود صفاری

تخصص : میکرب شناسی- استاد دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی: saffari_m@kaums.ac.ir

مراحل اخذ مدرک تحصیلی:

 • کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتری تخصصی( Ph.D ) از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی وخارجی وشرکت در کنگره های داخلی وخارجی:
 • چاپ 2 مقاله در مجلات انگلیسی زبان
 • چاپ 15 مقاله در مجلات فارسی زبان
 • ارائه 7 خلاصه مقاله در کنگره های داخلی

فعالیتهای برجسته:

 • شش طرح پژوهشی
 • استادراهنمای پایان نامه های دانشجویان در مقطع دکتری حرفه ایی ودستیاری
 • فعالیت موثر در راه اندازی رشته کارشناسی ارشدمیکرب شناسی
 • فعالیت موثر در راه اندازی وتصویب دانشکده های بهداشت وپیراپزشکی وتصویب رشته های آن دانشکده ها

فعالیت اجرایی:

 • سرپرست آموزش پیراپزشکی وبهداشت از سال75-71
 • سرپرست دوره های شبانه
 • مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه
 • عضو کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی
 • عضو کمیته منطقه ای آموزش وزارت بهداشت

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی:

 • عضو انجمن میکرب شناسی ایران
 • عضو کمیته داوری مقالات کنگره های میکرب شناسی از دوره های پنجم به بعد

   رسالت:

ما عهده دار تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق ارائه خدمات آموزشی ، با استفاده از فن آوری اطلاعاتی جدید متناسب با شرایط روز و فرهنگ جامعه و در چهارچوب سیاست های ملی و نیاز دانشجویان و تسهیل و تدوین راهکارهای لازم در این بخش می باشیم . در راستای تحقق این اهداف ارتقاء مستمر کیفیت خدمات ارائه شده از طرف این اداره کل ، در مقابل دانشجویان و مسئولین دانشگاه پاسخگو می باشیم.

دیدگاه :

ما مصمم هستیم طی دهه هشتاد با توجه به نیازهای روز جامعه برترین نظام ارائه خدمات آموزشی را در حیطه های خدمات آموزشی کشور داشته و با فراهم آوردن بستر های لازم زمینه را جهت تحقق این اهداف پی ریزی نماییم . ما میخواهیم با ایجاد محیطی صمیمی و رضایت بخش توسط اعضاء و کارکنان ، خدمت گیرندگان بالاترین سطح خرسندی را از ما نشان دهند.

شرح وظایف:

 • مطالعه واتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی وعملی آنان
 • تهیه وتنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 • رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه واظهار نظر درمورد تغییر یا توسعه آنها
 • نظارت برامور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان وصدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان
 • نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات وریز نمرات وتائیدیه مدارک تحصیلی
 • نظارت برثبت نام وتعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه
 • تهیه وتنظیم آمار واطلاعات رشته های مختلف وارسال آنها به مراجع ذیصلاح
 • نظارت برامور انتقال دانشجویان با توجه به مقررات وضوابط تعیین شده
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها وموسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور بمنظور مبادلات دانشجویی وآموزشی.
 • تهیه وتنظیم اصول کلی برنامه دانشگاهی ونظارت براجرای آنها پس از تصویب

 • آدرس: کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان - مدیرامور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تلفن: 55540021- داخلی 3275

به روز رسانی 96/12/20

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر