دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:18:31 PM 1398 / 04 / 30
 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه موقت تحصیلی

1 – تصویر پایان طرح نیروی انسانی (جهت کلیه رشته های مشمول طرح مانند پزشکی- پرستاری – هوشبری و ... )
2 – یک قطعه عکس جدید
3 - تصویر کارت ملی
4 – تصویر پایان خدمت / معافیت ( جهت آقایان )
5- استعلام از صندوق رفاه

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر