6:44:46 PM 1402 / 01 / 03
 

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ دانشنامه

1- دو قطعه عکس جدید
2 – تصویر پایان طرح نیروی انسانی (جهت رشته های مشمول طرح)
3 – تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت
4 – تصویر کارت پایان خدمت آقایان
5 – تحویل اصل گواهینامه موقت تحصیلی (برای کسانیکه قبلاً گواهینامه موقت دریافت نموده اند)
6 – گواهی اشتغال به کار در واحدهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت احتساب تعهدات ویا مراکز دولتی وچنانچه مرکز محل اشتغال خصوصی باشد گواهی اشتغال توام با شماره بیمه ویا تصویر دفترچه بیمه
7 – فیش بانکی به شماره حساب سیبا 420100004001033101002667 شبا بانک مرکزی جهت کسانی که تمایل به خرید تعهدات خود دارند
8- تصویر مجوز ودانشنامه مقطع کاردانی جهت فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته
9- یک قطعه تمبر 1000 تومانی تهیه شده از بانک ملی ایران
10- تکمیل فرم رسید تحویل مدارک دانشنامه (تهیه شده از سایت معاونت آموزشی دانشگاه منوی دانشجو قسمت فرم ها)

بعد از اخذ مدارک فوق جهت فارغ التحصیلان عزیز مجوز تحویل مدارک صادر گردیده همراه با ریز نمرات و اصل دانشنامه و مدارک دوره های قبل تحویل می گردد.

آدرس جهت ارسال مدارک:

کاشان- بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی - حوزه معاونت آموزشی- روبه روی خوابگاه امام علی(ع) - امور فارغ التحصیلان

 
توجه:
جهت خرید تعهدات مبلغ هر رشته بصورت جداگانه بشرح ذیل می باشد.
 

جدول خرید تعهدات آموزش رایگان در سال 1400

 

 

شماره حساب 420100004001033101002667 شبا بانک مرکزی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه موقت تحصیلی

1 – تصویر پایان طرح نیروی انسانی (جهت کلیه رشته های مشمول طرح مانند پزشکی - پرستاری – هوشبری و ...)
2 – یک قطعه عکس جدید
3 - تصویر کارت ملی
4 – تصویر پایان خدمت / معافیت (جهت آقایان)
5- استعلام از صندوق رفاه

 

مدارک مورد نیاز تائیدیه موقت تحصیلی

کلیه دانشجویان عزیزی که واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده اند باید با کلیه واحدهای دانشگاه تسویه حساب نمایند یک نسخه آن را به اداره کل آموزش و یک نسخه دیگر آن را به دانشکده خود تحویل نمایند تا بعد از آن ریز نمرات آنان به اداره کل جهت صدور گواهی فراغت از تحصیل ارسال گردد . بعد از انجام مراحل فراغت از تحصیل دانش آموخته عزیز نامه اعلام نیاز را از واحد طرح نیروی انسانی از یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور ترجیحاً (شهر یا استان خود) اخذ نموده تا در پاسخ نامه تائیدیه موقت تحصیلی جهت نامبرده صادر گردیده و ارسال شود.

چگونگی محاسبه تعهدات فارغ التحصیلان گرامی بر حسب استفاده از سهمیه ثبت نامی و سهمیه قبولی در کنکور سراسری

 شبانه :

چنانچه از سهمیه ثبت نامی منطقه یک، شاهد و ایثارگر، خانواده شهداء، رزمندگان، آزاد و ... استفاده نموده اید هیچگونه تعهدی ندارد. ضمناً سهمیه ثبت نامی با کد صفر نیز تعهد ندارد استفاده از سهمیه ثبت نامی منطقه دو و سه و ... با استفاده از سهمیه فبولی 1 و بالاتر برابر مدت تحصیل تعهد دارند.

روزانه:

استفاده از سهمیه ثبت نامی منطقه یک، شاهد، رزمندگان و خانواده شهداء و سهمیه قبولی با کد صفر یک برابر مدت تحصیل تعهد دارد
 
 
مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه موقت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

1 - تصویر پایان طرح نیروی انسانی (جهت کلیه رشته های مشمول طرح مانند پزشکی- پرستاری – هوشبری و ...)
2 - یک قطعه عکس جدید
3 - تصویر کارت ملی
4 - تصویر پایان خدمت / معافیت ( جهت آقایان )
5 - استعلام از صندوق رفاه
6 - یک قطعه تمبر 10000 ریالی  تهیه شده از بانک ملی ایران

لازم به ذکر است در هنگام صدور دانشنامه حتماً اصل گواهینامه موقت تحصیلی اخذ شده از این دانشگاه (در صورت احراز) باید مسترد گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ تائیدیه موقت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

کلیه دانشجویان عزیزی که واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده اند باید با کلیه واحدهای دانشگاه تسویه حساب نمایند یک نسخه آن را به اداره کل آموزش و یک نسخه دیگر آن را به دانشکده خود تحویل نمایند تا بعد از آن ریز نمرات آنان به اداره کل جهت صدور گواهی فراغت از تحصیل ارسال گردد . بعد از انجام مراحل فراغت از تحصیل دانش آموخته عزیز نامه اعلام نیاز را از واحد طرح نیروی انسانی از یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور ترجیحاً (شهر یا استان خود) اخذ نموده تا در پاسخ نامه تائیدیه موقت تحصیلی جهت نامبرده صادر گردیده و ارسال شود.

چگونگی محاسبه تعهدات فارغ التحصیلان گرامی بر حسب استفاده از سهمیه ثبت نامی و سهمیه قبولی در کنکور سراسری

شبانه :

چنانچه از سهمیه ثبت نامی منطقه یک، شاهد و ایثارگر، خانواده شهداء، رزمندگان، آزاد و ... استفاده نموده اید هیچگونه تعهدی ندارد. ضمناً سهمیه ثبت نامی با کد صفر نیز تعهد ندارد استفاده از سهمیه ثبت نامی منطقه دو و سه و ... با استفاده از سهمیه فبولی 1 و بالاتر برابر مدت تحصیل تعهد دارند روزانه:
استفاده از سهمیه ثبت نامی منطقه یک، شاهد، رزمندگان و خانواده شهداء و سهمیه قبولی با کد صفر یک برابر مدت تحصیل تعهد دارد.

تاریخ به روز رسانی: 1400/06/02

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر