دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:14:48 AM 1398 / 07 / 22
 

ارتقاء علمی آقای دکتر اسماعیل فخاریان- خانم دکتر طاهره خامه چیان را به مرتبه استادی تبریک عرض می نمائیم.

ارتقاء علمی آقای دکتر محسن تقدسی- آقای دکتر مرتضی سلیمیانرا به مرتبه استادیاری  تبریک عرض می نمائیم.

ارتقاء علمی سرکار خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی ازمرتبه استادیاری  به دانشیاری را تبریک عرض می نمائیم.

جناب آقای دکتر ابوالفضل اعظمی

انتصاب جنابعالی را به سمت مدیر توسعه فن آوری سلامت صمیمانه تبریک می گوییم.امید است در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

سرکار خانم دکتر زهرا میدانی
 
مساعی خالصانه شما در طول سالهای متمادی تصدی معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی که ثمرات ارزشمندی برای دانشگاه بهمراه داشته است را قدر نهاده سلامتی وتوفیقات روزافزون شما را از خداوند حکیم خواستاریم.
 
ارتقای علمی سرکار خانم دکتر مرضیه حیدرزاده و آقای دکتر عبداله امیدی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض می نماییم.
 
جناب آقای دکتر سید محسن رضوی زاده
انتصاب جنابعالی را به سمت سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه صمیمانه تبریک می گوییم. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
 
 
جناب آقای دکتر محمدعلی اطلسی

بدینوسیله ابقاء جنابعالی را بعنوان مدیر گروه آناتومی دانشگاه تبریک عرض می نمائیم .

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق وموید باشید.
جناب آقای دکتر علیرضا سلیمانی
از زحمات بی دریغ وخالصانه شما در طول مدت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکر می نماییم وموفقیت روزافزون شما را از خداوند سبحان خواستاریم.
 
 
 
ارتقای علمی آقای دکتر عباس تقوی اردکانی- آقای دکتر علی اکبر طاهریان را از استادیاری به دانشیاری تبریک عرض می نماییم.
 
 
ارتقاء علمی  خانم دکتر زهره طبسی - خانم دکترسیما راستی - آقای دکتر سید مهدی میرهاشمی- آقای دکتر مهدی نورالدینی- آقای دکتر همایون نادریان - آقای دکتر محمدرضا شریف را از استادیاری به دانشیاری  تبریک عرض می نمائیم.
جناب آقای رعیت
از زحمات بی دریغ شما در طول مدت خدمت در بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی تشکر می نمائیم وموفقیت روزافزون شما را از خداوند سبحان خواستاریم.
 
جناب آقای سید رضا فاضل
از زحمات بی دریغ وخالصانه شما در طول مدت خدمت در آموزش دانشگاه تشکر می نماییم وموفقیت روزافزون شما را از خداوند سبحان خواستاریم.
 
ارتقاء علمی آقای دکتر محمد باقر میران زاده از مرتبه دانشیاری به استادی و خانم دکتر میترا بهرشی - خانم دکتر زهرا سپهر منش را از استادیاری به دانشیاری وآقای دکتر غلامرضا مصطفایی - خانم معصومه عابدزاده- خانم زهره سادات را از مرتبه مربی به استادیاری تبریک عرض می نمائیم.
 
 
ارتقاء علمی  آقایان دکتر حمیدرضا صابری - دکتر علیرضا مروجی - دکتر علیرضا شریف - دکتر افشین احمدوند - دکتر احمد پیروزمند - دکتر مهرداد فرزندی پور وخانم دکتر طاهره مازوچی راازمرتبه استادیاری  به دانشیاری وآقای دکتر محسن اربابی را از مربی به استادیاری تبریک عرض می نمائیم
 
 
ارتقاء علمی آقایان دکتر سید علی مسعود - دکتر روح ا.. دهقانی راازمرتبه دانشیاری  به استادی را تبریک عرض می نمائیم
 

 

جناب آقای مهرداد مهدیان
من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق
 
مساعی خالصانه شما در طول سالهای متمادی تصدی معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی که ثمرات ارزشمندی برای دانشگاه بهمراه داشته است را قدر نهاده سلامتی وتوفیقات روزافزون شما را از خداوند حکیم خواستاریم.
سرکار خانم دکتر زهرا میدانی
 
 بدینوسیله انتصاب جنابعالی را بعنوان معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی تبریک عرض می نمائیم .
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق وموید باشید.
 
سرکار خانم دکتر نگین مسعودی علوی
من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق
مساعی خالصانه شما در طول سالهای متمادی تصدی معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی که ثمرات ارزشمندی برای دانشگاه بهمراه داشته است را قدر نهاده سلامتی وتوفیقات روزافزون شما را از خداوند حکیم خواستاریم.
 
 
سرکار خانم فرزانه صابری
 
 بدینوسیله انتصاب جنابعالی را بعنوان معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی تبریک عرض می نمائیم .
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق وموید باشید.
 
 
 
جناب آقای دکتر حسین نیکزاد
 
 خدمات صادقانه جنابعالی در طول سالهای مسئولیت در توسعه ابعاد انسانی وعمرانی دانشگاه اثرات شگرفی بدنبال داشته است 
لذا وظیفه خود می دانیم تا ضمن سپاس از زحمات بی شائبه شما از تعامل سازنده وراهگشایی که با این معاونت داشته اید قدر دانی نمائیم.
 
جناب آقای دکتر مهرداد فرزندی پور
 
 بدینوسیله انتصاب جنابعالی را بعنوان معاون توسعه  مدیریت ومنابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تبریک عرض می نمائیم .
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق وموید باشید.
 
انتصاب آقای دکتر محمد حسین اعرابی را بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان تبریک  وتهنیت عرض می نمائیم.
 
سرکار خانم زهرا تعظیمی فربشکرانه توفیق طواف خانه خداوزیارت پیامبر اکرم(ص) وائمه بقیع مقدم شمارا گرامی میداریم زیارت قبول   30/1/90
 
 ارتقاء علمی سرکار خانم دکتر اعظم مصداقی نیا عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی راازمرتبه استادیاری به دانشیاریرا تبریک عرض می نمائیم
 
 
 ارتقاء علمی جناب آقای دکتر محمد علی اطلسیعضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی راازمرتبه استادیاری به دانشیاریرا تبریک عرض می نمائیم
 
 
سرکار خانم معصومه قندوست بازگشت عارفانه شما را از کربلای معلا گرامی میداریم    زیارت قبول    16/9/89
منزلگه عشاق دل آگاه حسین است      بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است
از مردم گمراه جهان راه مجوئید        نزدیکترین راه به الله حسین است
 
کسب رتبه اول وب سایت معاونت آموزشی در بین وب سایت های واحدهای تابعه دانشگاه در ارزیابی سال 1389 مرکز آمار وفن آوری اطلاعات دانشگاه را به کلیه همکاران ارجمند تبریک عرض می نمایم.
امیداست با اتکال به الطاف الهی وسعی مجدانه همکاران سخت کوش این موفقیتها استمرار یابد.
 
 لازم بذکر است وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه در سالهای 1387و1388 هم رتبه برتر را کسب نموده است
 
 
 
ارتقاء علمی جناب آقای دکتر محمد رضا فاضل عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی راازمرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نمائیم 21/9/89
 
 
انتصاب جناب آقای دکتر محمد حسین اعرابی را بعنوان سرپرست  دانشگاه  تبریک وتهنیت عرض می نمائیم
 
 
 
انتصاب آقای دکتر مسعود مطلبی را بعنوان سرپرست دانشکده بهداشت تبریک وتهنیت عرض می نمائیم واز آقای دکتر حسن الماسی بخاطر خدمات ارزنده شان در طول تصدی خدمت در این دانشکده تقدیر می نمائیم
سرکار خانم لیلا حاجی فروش 
عضو محترم تیم والیبال کارکنان
 
بدینوسیله موفقیت شما  وهمکارانتان را در کسب مقام نایب قهرمانی در مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه تبریک عرض می نمائیم
 
 
ارتقاء علمی سرکار خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی راازمرتبه مربی به استادیاریرا تبریک عرض می نمائیم
 
 
ارتقاء علمی جناب آقای دکتر محسن تقی زاده عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی راازمرتبه مربی به استادیاریرا تبریک عرض می نمائیم

 

جناب آقای مهدی خاندایی  بازگشت عارفانه شما را از کربلای معلا گرامی میداریم    زیارت قبول    30/11/89

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است      بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است
از مردم گمراه جهان راه مجوئید        نزدیکترین راه به الله حسین است
 
 
ضمن عرض تبریک به نامبردگان زیر آرزوی موفقیت وسربلندی در کلیه شئون زندگی را برای شما عزیزان از خداوند منان خواستاریم.
 
  • آقای دکتر مهدی رجبی
  • حجت الاسلام حاج آقا شاه فضل
  •  آقای دکتر علیرضا شریف
  • آقای دکتر محمد حسن محترم
  • خانم دکتر منصوره مومن هروی
 
در رشته حفظ کل قرآن‌کریم در بخش برادران آقای دکتر مهدی رجبی متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه موفق به کسب رتبه‌ اول شد.

حجت الاسلام شاه فضل مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم در بخش برادران حائز رتبه‌ اول شد.

همچنین در رشته مقالات ارائه شده به پانزدهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان از  دانشگاه علوم پزشکی کاشان آقایان دکتر علیرضا شریف، دکتر محمد حسن محترم و خانم دکتر منصوره مومن هروی با مقاله‌ای مشترک رتبه دوم را از آن خود نمودند.

 
 
جناب آقای مهندس محمد صباحی بیدگلی
 
 بدینوسیله انتصاب جنابعالی را بعنوان معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده بهداشت تبریک عرض می نمائیم .
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق وموید باشید
 
جناب آقای مهندس غلامرضا مصطفایی
 
خدمات صادقانه جنابعالی در دانشکده بهداشت طی سالهای متمادی ثمرات بیشماری را در حوزه های آموزش وپژوهش بهمراه داشته است.
 
به حکم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بر خود فرض می دانیم تا در سال همت مضاعف کار مضاعف از تلاشهای بی شائبه شما سپاسگزاری نمائیم.
سلامت ودوام توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند حکیم خواستاریم.
 
 
 
جناب حاج آقا فاضل بازگشت عارفانه شما را از کربلای معلا گرامی میداریم    زیارت قبول    8/1/90
منزلگه عشاق دل آگاه حسین است      بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است
از مردم گمراه جهان راه مجوئید        نزدیکترین راه به الله حسین است
 
 
بدینوسیله انتصاب آقای دکتر مهرداد حسین پور را به سمت سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان را تبریک می گوییم واز خدمات ارزنده آقای دکتر سید علی مسعود در مدت تصدی تشکر وقدر دانی بعمل می آید
 
 
 
ارتقاء علمی جناب آقای دکتر مسعود مطلبی عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت را ازمرتبه مربی به استادیاری را تبریک عرض می نمائیم 5/8/89.
 
جناب حاج آقا سید رضا فاضل بشکرانه توفیق طواف خانه خداوزیارت پیامبر اکرم(ص) وائمه بقیع مقدم شمارا گرامی میداریم زیارت قبول   13/9/89
 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر