من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

3:25:55 AM 1397 / 07 / 02
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر