یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

11:08:05 PM 1396 / 08 / 26
 

 

 

 

  1.  لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 91/90
  2. لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پیراپزشکی در سال تحصیلی 91/90
  3. لیست اسامی دانشجویان دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 91/90
  4. لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پرستاری ومامایی در سال تحصیلی 91/90
  5. اسامی دانشجویان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی  کاشان در سال تحصیلی 90/89
  6. اسامی دانشجویان برتر دانشکده ها در سال تحصیلی 89/88:

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر