من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

6:00:22 AM 1397 / 05 / 27
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر