5:25:51 PM 1402 / 01 / 03
 

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیم سال دوم 96-97

عنوان  زمان  
ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 96/11/10 لغایت 96/11/13
شروع کلاس ها 96/11/14   
حذف و اضافه 96/11/29 لغایت 96/11/30
حذف اضطراری 97/02/18 لغایت 97/02/19
پایان کلاس ها 97/03/24
امتحانات 97/03/26 لغایت 97/04/07

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیم سال اول 96-97

عنوان  زمان  
ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 96/08/18 لغایت 96/06/24
شروع کلاس ها 96/06/25
حذف و اضافه 96/07/11 لغایت 96/07/12
حذف اضطراری 96/09/13 لغایت 96/09/14
پایان کلاس ها 96/10/21
امتحانات 96/10/23 لغایت 96/11/05

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کشان در نیم سال دوم 96-95

عنوان زمان
ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 95/11/10 لغایت 95/11/14
شروع کلاسها 95/11/16
حذف و اضافه 95/12/02 لغایت 95/12/03
حذف اضطراری 96/02/18 لغایت 96/02/19 
پایان کلاس ها 96/03/21
امتحانات 96/03/28 لغایت 96/04/17

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیم سال اول 96-95

عنوان زمان
ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 95/06/20 لغایت 95/06/25
شروع کلاسها 95/06/27
حذف و اضافه 95/07/12 لغایت 95/07/13
حذف اضطراری 95/09/15 لغایت 95/09/16
پایان کلاس ها 95/10/15
امتحانات 95/10/22 لغایت 95/11/09

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیم سال دوم 95-94  

عنوان زمان
ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 94/11/3 لغایت 94/11/9
شروع کلاس ها 94/11/10
حذف و اضافه 94/11/24 لغایت 94/11/26
حذف اضطراری 95/2/13 لغایت 95/2/14
پایان کلاس ها 95/3/17
برگزاری امتحانات 95/3/22 لغایت 95/4/11

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنیمسال اول 95-94

عنوان زمان
ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 94/6/14 لغایت 94/6/20
شروع کلاس ها 94/6/21
حذف و اضافه 94/7/6 لغایت 94/7/7
حذف اضطراری 94/9/9 لغایت 94/9/10
پایان کلاس ها 94/10/11
برگزاری امتحانات 94/10/16 لغایت 94/11/3

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم 94-93

عنوان زمان
ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 11/5- 93/11/10
شروع کلاس ها 93/11/11
حذف و اضافه 11/28- 93/11/30
حذف اضطراری 2/16- 94/2/17
پایان کلاس ها 93/3/12
برگزاری امتحانات 3/20- 93/4/7

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیم سال اول تحصیلی 94-93

عنوان زمان
ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی 93/6/15- 93/6/21
شروع کلاس ها 93/6/22
حذف و اضافه 93/7/7 - 93/7/8
حذف اضطراری 93/9/12 - 93/9/13
پایان کلاس ها 93/10/10
امتحانات پایان ترم 93/10/20 - 93/11/6

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنیمسال اول و دوم سالتحصیلی 93-92 :

نیمسال اول سالتحصیلی 93-92

ثبت نام وانتخاب واحد اینترنتی  

92/6/15 الی 92/6/28

شروع کلاسها

92/6/30

حذف واضافه

92/7/13-  92/7/15

حذف اضطراری

92/9/18- 92/9/19

پایان کلاسها

92/10/18

امتحانات پایان ترم  

92/10/21 الی 92/11/5


ثبت نام وانتخاب واحد اینترنتی

92/11/5 الی 92/11/10

شروع کلاسها

92/11/12

حذف واضافه

92/11/28- 92/11/29

حذف اضطراری

93/2/15- 93/2/16

پایان کلاسها

93/3/15

امتحانات پایان ترم 

93/3/20 الی 93/4/8

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال تحصیلی 1392-1391

نیمسال اول:

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی                  91/6/15 لغایت 28/6/91
شروع کلاسها                                         91/7/1
حذف و اضافه                                          91/7/15لغایت 16/7/91
حذف اضطراری                                      91/9/18لغایت 19/9/91
پایان کلاسها                                          91/10/19
امتحانات 91/10/24لغایت 10/11/91

نیمسال دوم

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی     91/11/1لغایت 12/11/91
شروع کلاسها                                         91/11/14
حذف و اضافه     91/11/28لغایت 29/11/91
حذف اضطراری   92/2/16لغایت 17/2/92
پایان کلاسها   92/3/28
امتحانات 92/4/2لغایت 18/4/92   

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1391-1390

 نیمسال اول

ثبت نام وانتخاب واحد اینترنتی

90/6/15الی 25/6/90

شروع کلاسها

90/7/1

حذف واضافه

90/7/14-90/7/15

حذف اضطراری

90/9/16-90/9/17

پایان کلاسها

90/10/22

امتحانات پایان ترم  

90/10/29الی 13/11/90

 

نیمسال دوم

ثبت نام وانتخاب واحداینترنتی

90/11/13الی 22/11/90

شروع کلاسها

90/11/23

حذف واضافه

90/12/7- 90/12/8

حذف اضطراری

91/2/25- 91/2/26

پایان کلاسها

91/3/31

امتحانات پایان ترم 

91/4/8الی 21/4/91

 

 

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال تحصیلی1390/1389

نیمسال اول

ثبت نام و انتخاب واحد

1/6/89 لغایت 20/6/89

شروع کلاسها

27/6/89

حذف و اضافه

10 ، 11/7/89

حذف اضطراری

8 ، 9/10/89

پایان کلاسها

23/10/89

امتحانات پایان ترم

25/10/89لغایت 7/11/89

 
نیمسال دوم
 

ثبت نام و انتخاب واحد

1/11/89 لغایت 15/11/89           

شروع کلاسها

16/11/89   

حذف و اضافه

30/11/89  - 1/12/89             

حذف اضطراری

20 ، 21/2/90

پایان کلاسها

26/3/90           

امتحانات پایان ترم

28/3/90  لغایت 9/4/90          

 

 قوانین انتخاب واحد اینترنتی:

 ابتدا برای وارد شدن به صفحه‌ی اولیه‌ی ثبت‌نام،آدرساینترنتی را در نوار آدرس مرورگر وب کامپیوتر خود تایپ کنید. سپس به قسمت انتخاب واحد اینترنتی وارد شوید.

2- در قسمت مشخص شده، مانند شکل زیر برای ورود به اطلاعات شخصی خود، برای بار اول و ثبت درخواست خود، مطمئن باشید که نوع کاربری، کلمه دانشجو را مشخص می کند. اگر این حالت درست فعال نباشد از ادامه‌ی انجام کار بازمی‌مانید. سپس با وارد کردن کد دانشجویی خود و ورود کلمه‌ی عبور می‌توانید به قسمت ثبت‌نام وارد شوید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که کلمه‌ی عبور برای اولین ارتباط، شماره‌ی شناسنامه‌ی هر دانشجو می‌باشد.

مشخصات کاربری خود را چک کنید.

بعد از ورود به سیستم و ظاهر شدن صفحه اصلی پیوند هایی در سمت راست صفحه ظاهر می شود .بر روی انتخاب واحد را کلیلک کنید.

انتخاب واحد

چنانچه قبلا برای دانشجو توسط اداره آموزش دروسی جهت انتخاب واحد پیشنهاد شده باشد ،لیست کلیه آن دروس بهمراه گروه یا گروه های مربوطه برنامه هفتگی و تاریخ امتحان به نمایش درخواهد آمد..این لیست به دانشجوکمک می کند تا هنگام انتخاب واحد درس مورد نظر خود بهمراه گروه مربوطه را براحتی انتخاب کند

اگر چنانچه دروس پیشنهادی مورد تائید و دلخواه شما نباشد می توانید .در قسمت انتخاب عملکرد وارد بخش دروس ارائه شده نیمسالشویدو درسهای مورد نظر خود را بنا بر نظر دانشکده انتخاب نموده و کد درسها را یاداشت کنید.

اگر بخواهید از ساعات درس و ساعت امتحانی و استاد مربوطه مطلع شوید روی کد درس کیک کنید تا منو زیر ظاهر شود .

بعد مجددا" وارد بخش انتخاب واحدشده و کد درسها را وارد قسمت مشاهده دروس ,کد درس و کدگروه درس خود را به ترتیب وارد کنید.لازم به ذکر است که این دروس در لیست دروس مورد نظر اضافه میشوند باید بدانید شما هنوز ثبت نهائی نکرده اید و تا زمانی که ثبت نهائی نکنید هیچ درسی برای شما ثبت نخواهد شد.

1ـدر قسمت اضافه کد درس و کد گروه مورد نظر را وارد نموده و سپس گزینه اضافه را کلیک کنید .

2-اگردرمشاهده دروس , شما متوجه اشتباه در انتخاب شده باشید میتوانید آنرا اصلاح کنید به این ترتیب که در ستون اول جدول مشاهده دروس شما میتوانید با کلیک کردن یک سطر را انتخاب و ویرایش کنید. این عمل برای هر سطر جداگانه صورت میگیرد.

توجه :ثبت نهائی آخرین مرحله ثبت میباشد پس از این عمل دیگر دروس شما قابل حذف و اضافه و تغییرات نیستند. وتا زمانی که ثبت نهائی نکنید هیچ درسی برای شما ثبت نخواهد شد.

3- بعد از ثبت نهایی میتوانید به بخشتائیدیه انتخاب واحدمراجعه و انتخاب واحد خود را مشاهده نمائید اگر چناچه دسترسی به چابگر دارید می توانید از تائیدیه خود چاپ بگیرید.

مراحل حذف و اضافه

پس از اخذ برگ حذف و اضافه دروس مورد نظر به صورت دستی در قسمت مربوطه درج شده و به تائید استاد راهنما و مدیر گروه رسانده میشود . سپس توسط خود دانشجو در کامپیوتر باید ثبت شود . در خاتمه برگه حذف و اضافه انجام شده باید تحویل اداره آموزش دانشکده گردد .

حذف و اضافه

1ـ در قسمت اضافه کد درس و کد گروه مورد نظر را وارد نموده و سپس گزینه اضافه را کلیک کنید .(مانند بخش انتخاب واحد عمل می کند)

2 ـ بعد از مطمئن شدن از صحت کد درس و کد گروه گزینه انتخاب در لیست راکلیک نمایید . بدین ترتیب درس مورد نظر در قسمت پایین ( نتیجه ) نمایان می شود .

3- جهت تغییر گروه بایدگروه جدید را ثبت نموده و کلید اعمال تغییرات فوق کلیک نمائید . کلیه تغییرات با هم انجام می پذیرد.

تذکر :

چنانچه درس وارد شده از نظر کد درس و گروه ،تداخل ساعت در درس و امتحان، تکراری بودن ، عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز و یا درسی قبلا گذرانده شده , هیچگونه مشکلی نداشته باشد در قسمت نتیجه ،وضعیت آن به صورت ثبت شدهنمایش داده می شود . در غیر اینصورت درس در انتخاب واحد دانشجو ثبت نهایی نخواهد شد .

الف) اگر واحد های پیشنهادی پاسخ گوی نیاز انتخاب واحد شما در ترم مربوطه نمی باشد باید هنگام انتخاب واحد حضوری به اداره آموزش دانشکده مراجعه کنید. و کلیه مراحل انتخاب واحد ( امضای استاد راهنما و مراجعه به آموزش و گرفتن تاییدیه ) را طی کنید در غیر این صورت نیازی به مراجعه به اداره آموزش و یا امضای استاد راهنما نمی باشد. تاییدیه انتخاب واحد را خود می توانید از سیستم پرینت بگیرید و نزد خود نگه دارید.

ب )چنانچه دانشجویی به هر دلیل نتواند, انتخاب واحد را از طریق اینترنت تا تاریخ یاد شده انجام دهدمی بایست طبق تقویم دانشگاهی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.بدیهی است پس از تاریخ یاد شده هیچ گونه انتخاب واحدی برای دانشجوصورت نخواهد گرفت و مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد

 


به روزرسانی 96/05/25

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر