دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:31:01 AM 1397 / 07 / 27
 

 

فرآیندهای مربوط به تحصیلات تکمیلی

 امور ثبت نام:

 امور فراغت از تحصیل:

  

 
 
فرآیندهای مربوط به اداره کل آموزش

  امور ثبت نام:

  امور نقل وانتقالات:

 امور فراغت از تحصیل:

قابل توجه دانش آموختگان گرامی

امور مربوط به فراغت از تحصیل بعد از ارسال ریز نمرات از دانشکده مربوطه به اداره کل آغاز خواهد شد لذا اعلام فارغ التحصیلی بعد از بررسی نمرات ومعدل کل دوره تحصیل ودر صورت تکمیل بودن مدارک حداقل بعد از یک هفته به وزارت متبوع ارسال خواهدشد.

صدور تائیدیه تحصیلی جهت طرح نیروی انسانی دو هفته بعد از ارسال فرم فراغت به وزارت متبوع می باشد.

صدور گواهینامه موقت تحصیلی -یک ماه بعد از ارسال فرم فراغت به وزارت متبوع می باشد.

در مورد دانشجویان شبانه امور مربوط به فراغت از تحصیل بعد از وصول تسویه حساب مالی خواهد بود

در مورد آقایان گرفتن هرگونه مدرک تحصیلی منوط به ارائه اصل وتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت می باشد.

درمورد رشته های مشمول طرح نیروی انسانی مانند پزشکی- پرستاری- اتاق عمل - هوشبری- علوم آزمایشگاهی- رادیولوژی و...دادن هرگونه مدرک باید از بعد از وصول تصویر پایان ویا معافیت از طرح صورت گیرد.

 

امور مربوط به استعدادهای درخشان:

 
 

 
فرآیندهای مربوط به بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی

 

  

ادامه در صفحه بعد
 
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر