5:36:49 PM 1402 / 01 / 03
 

   

 
  ایجاد تسهیلات برای فرزندان هیات علمی رسمی - رسمی آزمایشی
ابلاغ مصوبات یکصد و چهل و سومین جلسه هیات ممیزه مرکزی
  تمدید آیین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی  
دستورالعمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی وتوانمندسازی
 آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
آئین نامه  اداری استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی وابسته
 دستورالعمل معادل سازی فعالیتهای  آموزشی - پژوهشی واجرایی اعضای هیئت علمی - بازنگری سال 1390

 دستورالعمل معادل سازی فعالیتهای آموزشی - پژوهشی واجرایی اعضای هیئت علمی - بازنگری سال 1391
 
 
به روزرسانی 99/03/18
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر