دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

9:33:42 AM 1398 / 08 / 01
 

مسئول کارگزینی امور کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 
  شرح وظایف:
  • صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه
  • مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه
  • کنترل آمار ماهانه کارکنان وحضور وغیاب آنان
  • برنامه ریزی و تمشیت امور مختلف کارگزینی
  • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
  • انجام قرار داد حق التدریس وارسال گزارش به امور مالی
  • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
  • گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
  • انجام کلیه مکاتبات اداری

 
نکات مهم در خصوص روند مرخصی ها

الف) انواع مرخصی :

   استحقاقی

30 روز در هر سال

بدون حقوق

 حداکثر سه سال در طول خدمت با موافقت دستگاه ذی ربط ( برای ادامه کارمندان زن  که همسر آنها در مأموریت بسر می برند ، حداکثر به مدت 6 سال )

 استعلاجی

 حداکثر 4 ماه در سال ( بیماریهای صعب العلاج بدون محدودیت زمانی و مشمولین  قانون تأمین اجتماعی تابع همان مقررات می باشند . )

ب) ساعات کار موظف کارمندان دولت : 44 ساعت در هفته

  هر کارمند درسال 30 روز مرخصی روزانه می تواند استفاده نماید.

  مجموع مرخصی های ساعتی هر کارمند در سال نباید بیش از 12 روز باشد.

  درصورتی که کارمندی بیش از 4 ماه از مرخصی استعلاجی استفاده کند باید مرخصی به تأیید کمیسیون پزشکی برسد.

  کارکنان می بایست قبل از استفاده از مرخصی آن را به تأیید مسئول واحد رسانده و بعد به کارگزینی تحویل دهند.

  در صورتی که کارکنان از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند باید حد اقل ظرف مدت 4 ساعت تلفنی به واحد مربوطه اطلاع دهند.

به روز رسانی 97/04/30
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر