امام جعفر صادق (ع) : چون خدا خیر بنده ای را خواهد او را نسبت به دنیا بی رغبت و نسبت به دین دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد و به هر که این خصلتها داده شود خیر دنیا و آخرت داده شده

 

 

8:10:33 PM 1393 / 05 / 31
 
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر