پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند. این روز بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد کشور، مبارک باد

12:12:51 AM 1394 / 06 / 10
 
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر