امام حسین (ع) می فرماید: خداوند از آن رو امر به معروف و نهی از منکر را نخستین فریضه قرار داده، چون که می دانست هنگامیکه این فریضه اداء گردد بقیه فرایض اعم از آسان و دشوار به پا داشته می شود.

 

1:29:42 PM 1393 / 08 / 10
 
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر